รีเซต

สรุปสถิติหวยออกย้อนหลัง ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง ดูหวยงวดที่แล้ว

 • 16 กันยายน 2564
 • 525,996 41

ตรวจหวยออกย้อนหลัง ดูสถิติหวย ตรวจหวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัวกันได้แบบเต็มๆ

รวมสถิติหวยย้อนหลัง ดูหวยงวดที่แล้ว ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง
ตั้งแต่ 2559 - ถึงงวดปัจจุบัน

รวมสถิติหวยย้อนหลัง กินแบ่งรัฐบาล 2564

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว
1 ตุลาคม 256457817183285 361379 449
16 กันยายน 256407093590609 817379 007
1 กันยายน 256411447579278 302458 123
16 สิงหาคม 256404675023421 666160 355
1 สิงหาคม 256491026169103 307004 785
16 กรกฎาคม 256455672570174 058233 927
1 กรกฎาคม 256471351729794 073511 414
16 มิถุนายน 256469186117054 007447 668
1 มิถุนายน 256429297245620 193978 723
2 พฤษภาคม 256450127218306 018498 129
16 เมษายน 256410078756143 013478 264
1 เมษายน 256447227005755 283393 577
16 มีนาคม 256489042219036 902396 256
1 มีนาคม 256483553873290 838051 806
16 กุมภาพันธ์ 256442460339861 318057 817
1 กุมภาพันธ์ 256491230797605 248282 651
17 มกราคม 256438439515367 653566 878

 

รวมสถิติหวยย้อนหลัง กินแบ่งรัฐบาล 2563

วัน เดือน ปีรางวัลที่ 1เลขท้าย
2 ตัว
เลขหน้า
3 ตัว
เลขท้าย
3 ตัว
30 ธันวาคม 256380362819336 804924 321
16 ธันวาคม 256320130370377 828072 517
1 ธันวาคม 256310099484093 776984 834
16 พฤศจิกายน 256397266146368 741208 255
1 พฤศจิกายน 256350640440154 598245 062
16 ตุลาคม 256328605138189 464980 045
1 ตุลาคม 256383789359757 594595 110
16 กันยายน 256324408357220 127853 623
1 กันยายน 256399999798636 725342 957
16 สิงหาคม 256394581188712 614364 733
1 สิงหาคม 256356939192931 575578 809
16 กรกฎาคม 256387328653510 533682 494
1 กรกฎาคม 256334725883095 362094 307
16 มิถุนายน 256351696764876 882565 625
1 มิถุนายน 256383156724489 264562 582
16 พฤษภาคม 25635109522430 285191 364
16 มีนาคม 256350344677258 726404 661
1 มีนาคม 256387593898294 328597 780
16 กุมภาพันธ์ 256378140394952 515030 918
1 กุมภาพันธ์ 25635892276259 552927 375
17 มกราคม 256349177468132 004595 379


สถิติเลขออกบ่อยปี 2563

 • เลขท้าย 2 ตัว เลข 8  ออก 7 ครั้ง
 • เลขท้าย 3 ตัว เลข  5, 9  ออก 13  ครั้ง

 

รวมสถิติหวยย้อนหลัง กินแบ่งรัฐบาล 2562

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

30 ธันวาคม 256251054181116  382250  140
16 ธันวาคม 256252992497138  043555  665
1 ธันวาคม 256245352281617 261457 013
16 พฤศจิกายน 256201722332164  640085  194
1 พฤศจิกายน 256296737579323  806021 206
16 ตุลาคม 256281256415255  625598  132
1 ตุลาคม 256269119759920  392  606  797
16 กันยายน 256234038885947  733925  939
1 กันยายน 256279878720210  847274 439
16 สิงหาคม 256277547689149 912563 580
1 สิงหาคม 256238700658135 983562 795
15 กรกฎาคม 256236976588355 901113 556
1 กรกฎาคม 256294364786239 864006 375
16 มิถุนายน 256217405529625 884127 800
1 มิถุนายน 256251646146589 713215 560
16 พฤษภาคม 256296252671669 949018 828
2 พฤษภาคม 256206132425043 476374 699
16 เมษายน 256257033123512 930966 968
1 เมษายน 256210976752888 959403 975
16 มีนาคม 256272462864148 883154 877
1 มีนาคม 256234565065137 999830 837
16 กุมภาพันธ์ 256207482456881 910612 879
1 กุมภาพันธ์ 256296713404643 779197 948
17 มกราคม 256219707965206 412127 660


สถิติเลขออกบ่อยปี 2562

 • เลขท้าย 2 ตัว เลข  5  ออก  9  ครั้ง
 • เลขท้าย 3 ตัว เลข  0, 1, 5, 7  ออก 13  ครั้ง

รวมสถิติหวยย้อนหลัง กินแบ่งรัฐบาล 2561

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

30 ธันวาคม 256173586702031 913701 884
16 ธันวาคม 256135656462480 948297 369
1 ธันวาคม 25612184067045 307561 988
16 พฤศจิกายน 256198990316471 930140 876
1 พฤศจิกายน 256114984058384 576046 509
16 ตุลาคม 256120051593186 392192 212
1 ตุลาคม 256145264399594 726561 810
16 กันยายน 256114976079323 539155 297
1 กันยายน 256173451026464 512097 202
16 สิงหาคม 256158611710340 670591 815
1 สิงหาคม 256138660278832 903549 726
16 กรกฎาคม 256159632427403 530138 362
1 กรกฎาคม 256196362383429 901210 217
16 มิถุนายน 256122313146432 507132 868
1 มิถุนายน 256198811795310 553248 650
16 พฤษภาคม 256107562920130 357047 506
2 พฤษภาคม 256124803885527 980225 602
16 เมษายน 256173922960273 654076 526
1 เมษายน 256141207385131 787638 924
16 มีนาคม 256121855982064 720205 489
2 มีนาคม 256175941529318 870589 723
16 กุมภาพันธ์ 256130991539007 388230 748
1 กุมภาพันธ์ 256102685331106 947181 519
17 มกราคม 256120382350624 799236 397

สถิติเลขออกบ่อยปี 2561

 • เลขท้าย 2 ตัว เลข  2  ออก  7 ครั้ง
 • เลขท้าย 3 ตัว เลข 2   ออก 16  ครั้ง


รวมสถิติหวยย้อนหลัง กินแบ่งรัฐบาล 2560

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

30 ธันวาคม 256091123498373 495504 953
16 ธันวาคม 256095559689616 836290 938
1 ธันวาคม 256045100533303 626257 601
16 พฤศจิกายน 256029239198831 961477 628
1 พฤศจิกายน 256053372685165 425036 485
16 ตุลาคม 256041349486180 971128 287
1 ตุลาคม 256088071452611 726462 952
16 กันยายน 256017014371172 647340 388
1 กันยายน 256014322465345 679195 278
16 สิงหาคม 256071543137115 302253 945
1 สิงหาคม 256075651936061 386787 989
16 กรกฎาคม 256082032787584 835390 823
1 กรกฎาคม 256011236026226 489005 688
16 มิถุนายน 256094314247626 878373 740
1 มิถุนายน 256005363061121 218581 881
16 พฤษภาคม 256045489153008 396490 603
2 พฤษภาคม 256000865635573 949773 923
16 เมษายน 256081672940766 973241 807
1 เมษายน 256039278580020 057500 709
16 มีนาคม 256027386392324 918694 941
1 มีนาคม 256097845378450 560052 577
16 กุมภาพันธ์ 256022911614128 464375 953
1 กุมภาพันธ์ 256005467242066 807426 628
17 มกราคม 256014515725511 663516 836


สถิติเลขออกบ่อยปี 2560

 • เลขท้าย 2 ตัว เลข  8  ออก  8 ครั้ง
 • เลขท้าย 3 ตัว เลข  8  ออก 13  ครั้ง


รวมสถิติหวยย้อนหลัง กินแบ่งรัฐบาล 2559

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

30 ธันวาคม 255937771246304 890477 769
16 ธันวาคม 255943528635366 596199 716
1 ธันวาคม 255908606977513 873148 450
16 พฤศจิกายน 255985838344040 682558 570
1 พฤศจิกายน 255978543886824 976038 752
16 ตุลาคม 255957194798692 885032 587
1 ตุลาคม 255988710233194 280017 458
16 กันยายน 255924065042493 583043 160
1 กันยายน 255963868462334 335630 669
16 สิงหาคม 255925400433366 966596 631
1 สิงหาคม 255927293257538 983472 871
16 กรกฎาคม 255944976455552 734158 925
1 กรกฎาคม 255908246053169 609173 302
16 มิถุนายน 255907381679251 804321  749
1 มิถุนายน 255951182514111 775880 937
16 พฤษภาคม 255914173798382 975087 268
2 พฤษภาคม 255939945902238 403046 671
16 เมษายน 255922160987008 228507 523
1 เมษายน 255906672092390 546285 852
16 มีนาคม 255913491832855 877004 973
1 มีนาคม 255943968606426 530155 743
16 กุมภาพันธ์ 255935636498312 699309 535
1 กุมภาพันธ์ 255992780009625 999054 076
17 มกราคม 255930437150031 532743 786


สถิติเลขออกบ่อยปี 2559

 • เลขท้าย 2 ตัว เลข 9  ออก 6  ครั้ง
 • เลขท้าย 3 ตัว เลข  0  ออก  16  ครั้ง

 

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

 

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

 

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

 • กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้
 • กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

 

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

 

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล