รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 25 มกราคม 2566
 • 737

      ฤกษ์ยามดี เดือนกุมภาพันธ์ 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนมกราคมนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์ กพ

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 25 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13
  16, 17, 20, 22, 23, 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17
  18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16,
  17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน


ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
  20, 21, 22, 23, 24, 25, 

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน


ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20,
  21, 22, 23, 24, 25, 

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการลงทุน
 • 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อราชการ
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจความงาม
 • 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว
 • 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจไอที โฆษณา
 • 10 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านเสริมสวย ร้านสปา คลินิก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 22 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าออนไลน์
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา
 • 25 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภทไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20,  21, 23, 26, 

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะหญิง)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 
  20, 21, 25, 26, 27, 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 4, 10, 11, 12, 17, 20, 21,
  23, 27, 

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 10 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17,
  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ