รีเซต

เสริมโชคดวงเฮง บูชาองค์เทพประจำวันเกิดเสริมชีวิตให้โคตรปัง โดย Horosociety

  • 23 มิถุนายน 2564
  • 173

เสริมโชคดวงเฮง บูชาองค์เทพประจำวันเกิดเสริมชีวิตให้โคตรปัง โดย Horosociety

          เชื่อกันว่าเทพมีอำนาจควบคุมและดูแลชีวิตสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลก รวมถึงช่วยดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี ๆ และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้ ลองมาเช็กกันเลยว่าคนเกิดแต่ละวันควรบูชาเทพองค์ไหนเพื่อเสริมโชคให้เฮงและปัง

  • คนเกิดวันอาทิตย์ : พระศิวะ (พระอิศวร)ขอเกียรติยศ ชื่อเสียง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • คนเกิดวันจันทร์ : พระแม่อุมาเทวี ขอความรัก ความเมตตา ความสมบูรณ์ ความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันอันตราย
  • คนเกิดวันอังคาร : พระขันธกุมารขอให้มีจิตใจเข้มแข็งเหมือนนักรบ ข่มศัตรูให้พ่ายแพ้ไป
  • คนเกิดวันพุธ : พระนารายณ์ (พระวิษณุ)เป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรือง ขอความคุ้มครอง ปลอดภัย
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี : พระแม่สุรัสวดี ขอความเจริญก้าวหน้าในศิลปวิทยาการ เป็นเทวีผู้อุปถัมภ์ความรู้ ศิลปะ ดนตรี
  • คนเกิดวันศุกร์ : พระแม่ลักษมี ขอความสำเร็จในธุรกิจการงานและความสำเร็จในครอบครัว
  • คนเกิดวันเสาร์ : พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ขอด้านกิจการค้าขายให้ร่ำรวย รุ่งเรือง