รีเซต

นางสงกรานต์ปี 2566 ชื่ออะไร มีคำทำนายว่าอะไรตามศาสตร์โบราณ โดย TrueID Horoscope

 • 10 เมษายน 2566
 • 1,816

    นางสงกรานต์ ในแต่ละปีนั้นจะมีชื่อและรายละเอียดต่างกันไป เนื่องจากทุกๆ วันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกๆ ปี เป็นวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันมหาสงกรานต์ หรือวันที่ 14 เมษายนของปีนั้นๆ  ตรงกับวันอะไร ในปี 2566 นี้วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันศุกร์ นางสงกรานต์ในปี 2566 นี้มีชื่อว่าอะไร ประวัตินางสงกรานต์ในวันต่างๆ มีรายละเอียด หรือคำทำนายตามศาสตร์โบราณอย่างไรบ้าง ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง นางสงกรานต์ในปีต่อๆ ไปมีชื่อรายละเอียด และคำทำนายอย่างไร วันนี้ TrueID Horoscope จะนำมาเผยให้ได้ทราบกันค่า

 

นางสงกรานต์ปี 2566 ชื่ออะไร มีคำทำนายว่าอะไรตามศาสตร์โบราณ

วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันศุกร์ นางสงกรานต์ปี 2566 มีชื่อว่า นางกิริณีเทวี หรือ นางกิมิทาเทวี

 

นางสงกรานต์ นางกิมิทาเทวีมีลักษณะดังนี้

 • ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี (บัวชนิดหนึ่ง)
 • อาภรณ์แก้วบุษราคัม
 • ภักษาหารกล้วยน้ำ
 • พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังมหิงส์ (กระบือ) เป็นพาหนะ

คำทำนายเกี่ยวกับฝนฟ้า และบ้านเมือง 

 • เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า
 • ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า
 • เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีกันย์ ชื่อปฐวี (ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี
 • เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่า ฝนกลางปีอุดม
 • เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์
 • ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขฯ

 

นางสงกรานต์มีประวัติและที่มาอย่างไร

     ตามตำนานมีเรื่องเล่าว่าได้มีเศรษฐีคนหนึ่งได้เอาข้าวสารซาวน้ำ 7 ครั้ง แล้วหุงบูชารุกขพระไทรเพื่อขอบุตร รุกขพระไทรจึงมีเมตตาได้ไปทำการขอบุตรจากพระอินทร์ให้กับเศรษฐี พระอินทร์จึงได้ส่ง ธรรมบาลเทวบุตร ลงไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐี มีชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร ความเฉลียวฉลาดจึงเรียนจบไตรเทพเมื่ออายุได้ 8 ขวบ และสามารถสื่อสารกับนกได้ ชื่อเสียงในเรื่องนี้จึงไปถึงหูท้าวกบิลพรหม ท่านจึงได้ลงมาถามปัญหาต่อ ธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ว่า

 1. เวลาเช้า ราศีอยู่ที่ไหน
 2. เวลาเที่ยง ราศีอยู่ที่ไหน
 3. เวลาเย็น ราศีอยู่ที่ไหน 

     และแน่นอนการเดิมพันครั้งนี้สูงมาก ท้าวกบิลพรหมได้เดิมพันด้วยศีรษะของท่านหาก ธรรมบาลกุมาร สามารถตอบได้ แต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ ก็ต้องจ่ายเดิมพันด้วยศีรษะเช่นเดียวกัน โดยให้เวลาในการตอบคำถาม 7 วัน เข้าวันที่ 6 ธรรมบาลกุมารยังหาคำตอบไม่ได้จึงไปหาที่ซ่อนตัวแต่ในขณะนั้นไปแอบได้ยินนกอินทรีคู่หนึ่งคุยกันว่าพรุ่งนี้จะได้กินเนื้อมนุษย์เพราะครบ 7 วัน ที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร หากธรรมบาลกุมารตอบคำถามไม่ได้ก็ต้องโดนตัดศีรษะอย่างแน่นอน นกอินทรีตัวหนึ่งจึงถามว่าแล้วรู้คำตอบไหม  นกอินทรีอีกตัวจึงตอบว่า

 1. เวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า
 2. เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อก คนทั้งหลายจึงเอาน้ำและแป้งกระแจะจันทร์ลูบไล้ที่อก
 3. เวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้า

     ธรรมบาลกุมารได้ยินคำตอบทั้งหมดจึงจำได้เป็นอย่างดีพอครบ 7 วัน ท้าวกบิลพรหมลงมาเอาคำตอบทั้ง 3 ข้อ ธรรมบาลกุมารได้ตอบอย่างถูกต้องทุกข้อ ท้าวกบิลพรหมได้รักษาสัญญาด้วยการตัดศีรษะของตน แต่หากศีรษะของท้าวกบิลพรหมนั้นถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินจะเกิดอาเพศไฟจะไหม้ แต่ถ้าโยนขึ้นฟ้าจะทำให้ฟ้าฝนแล้งจึงได้เรียกธิดาทั้ง 7 อันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์หรือที่ต่อมาเรียกว่านางสงกรานต์ได้แก่

 1. นางทุงษะเทวี
 2. นางรากษสเทวี
 3. นางโคราคเทวี
 4. นางกิริณีเทวี
 5. นางมณฑาเทวี
 6. นางกิมิทาเทวี
 7. นางมโหธรเทวี

     เพื่อนำศีรษะของท้าวกบิลพรหมใส่พานรองรับในแต่ละปีนางสงกรานต์ทั้ง 7 คนจะผลัดกันเวียนกันมาเชิญพระเศียรของท้าวกบิลพรหม ออกแห่เวียนรอบเขาพระสุเมรุราชบรรพตทุก ๆ ปี

ชื่อของนางสงกรานต์ทั้ง 7 วัน และลักษณะมีดังนี้

 • นางสงกรานต์วันอาทิตย์
  ชื่อนางสงกรานต์ทุงษะเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร อุทุมพร (ผลมะเดื่อ)
  พระหัตถ์ขวาทรง จักร
  พระหัตถ์ซ้ายทรง สังข์
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังครุฑ

 • นางสงกรานต์วันจันทร์
  ชื่อนางสงกรานต์โคราดเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดา ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร เตละ (น้ำมัน)
  พระหัตถ์ขวาทรง ขรรค์
  พระหัตถ์ซ้ายทรง ไม้เท้า
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ) 

 • นางสงกรานต์วันอังคาร
  ชื่อนางสงกรานต์รากษสเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร โลหิต
  พระหัตถ์ขวาทรง ตรีศูล (หลาว 3 ง่าม)
  พระหัตถ์ซ้ายทรง ธนู
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังวราหะ (สุกร) 

 • นางสงกรานต์วันพุธ
  ชื่อนางสงกรานต์มณฑาเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร นมเนย
  พระหัตถ์ขวาทรง เข็ม
  พระหัตถ์ซ้ายทรง ไม้เท้า
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังคัทรภะ (ลา) 

 • นางสงกรานต์วันพฤหัสบดี
  ชื่อนางสงกรานต์กิริณีเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร ถั่วงา
  พระหัตถ์ขวาทรง ขอช้าง
  พระหัตถ์ซ้ายทรง ปืน
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังคชสาร (ช้าง) 

 • นางสงกรานต์วันศุกร์
  ชื่อนางสงกรานต์กิมิทาเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร กล้วยน้ำ
  พระหัตถ์ขวาทรง ขรรค์
  พระหัตถ์ซ้ายทรง พิณ
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังมหิงสา (ควาย)

 • นางสงกรานต์วันเสาร์
  ชื่อนางสงกรานต์มโหธรเทวี
  การแต่งกาย ทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ทรงพาหุรัด
  ภักษาหาร เนื้อทราย
  พระหัตถ์ขวาทรง จักร
  พระหัตถ์ซ้ายทรง ตรีศูล (หลาว 3 ง่าม)
  พาหนะ เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง)

อิริยาบถนางสงกรานต์ขี่พาหนะนั้นจะต่างกันไปดังนี้

จะยึดถือเอาเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษในปีนั้นๆ ว่าเป็นช่วงเวลาไหนของวัน

 • เวลารุ่งถึงเที่ยง นางสงกรานต์ยืนบนพาหนะ
 • เวลาเที่ยงถึงวันย่ำค่ำ นางสงกรานต์นั่งบนพาหนะ
 • เวลาพลบค่ำถึงเที่ยงคืน นางสงกรานต์ นอนลืมตาบนพาหนะ
 • เวลาเที่ยงคืนถึงรุ่งเช้า นางสงกรานต์นอนหลับตาบนพาหนะ

นางสงกรานต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

 • นางสงกรานต์ปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 เมษายน จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ นางสงกรานต์มโหทรเทวี
 • นางสงกรานต์ปี 2568 วันจันทร์ที่ 14 เมษายน จันทรคติ ตรงกับ วันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ นางสงกรานต์ทุงษะเทวี
 • นางสงกรานต์ปี 2569 วันวันอังคารที่ 14 เมษายน จันทรคติ ตรงกับ วันอังคาร แรม 12 ค่ำ นางสงกรานต์รากษสเทวี
 • นางสงกรานต์ปี 2570 วันพุธที่ 14 เมษายน 2570 จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ นางสงกรานต์ทุงษเทวี
 • นางสงกรานต์ปี 2571 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2571 จันทรคติ ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ นางกิมิทาเทวี 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล