รีเซต

ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ลาสิกขา ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ ปี 2565 / 2022

 • 14 มิถุนายน 2565
 • 3,045

    ฤกษ์บวช หรือ ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช และ ฤกษ์ขานนาค ฤกษ์หล่อพระ ประจำปี 2565 / 2022 สำหรับท่านที่ บวชพระ บวชชี บวชชีพราหมณ์ หรือ บวชเนกขัมมะ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ตามความเชื่อทางหลักโหราศาสตร์และการดูฤกษ์มงคลแล้ว ควรจะกระทำในวันใดบ้างจึงจะดี มาเช็ควันมงคลตามตารางนี้กันได้เลยค่ะ 

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ลาสิกขา ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ ปี 2565 / 2022

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนมกราคม 2565

 • วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:43 - 17:52

 • วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 10:15 - 06:45 (ของวันที่ 10/1/2565)

 • วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:46 - 10:54

 • วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:47 - 05:20 (ของวันที่ 20/1/2565)

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนมกราคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:38 - 06:47

 • วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:48 - 06:47 (ของวันที่ 22/1/2565)

 • วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:48 - 07:27

 • วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:47 - 22:50

   

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:42 - 12:45

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:37 - 06:58

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนมีนาคม 2565

 • วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:34 - 02:07 (ของวันที่ (6/3/2565)

 • วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 19:49 - 06:20 (ของวันที่ 24/3/2565)

 • วันพฤหัส ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:21 - 18:20

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนมีนาคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:26 - 22:45

   

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนเมษายน 2565

 • วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:04 - 02:30 (ของวันที่ 21/4/2565)

 • วันพฤหัส ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 17:17 - 05:58 (ของวันที่ 29/4/2565)

 • วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:59 - 17:31

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนเมษายน 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันพุธ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:08 - 06:07 และ 06:08 - 06:06 (ของวันที่ 14/4/2565)
   

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 08:49 - 05:54 (ของวันที่ 9/5/2565)

 • วันพฤหัส ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 01:04 - 05:51 และช่วงเวลา 05:52 - 01:09 (ของวันที่ 27/5/2565)

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนพฤษภาคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:55 - 13:50

 • วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:53 - 07:27

 • วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 01:43 - 05:51 และช่วงเวลา 05:52 - 02:51 (ของวันที่ 29/5/2565)

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนมิถุนายน 2565

 • วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 16:01 - 05:51 (ของวันที่ 5/6/2565)

 • วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:52 - 18:10

 • วันพฤหัส ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:55 - 08:51

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนมิถุนายน 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 19:59 - 05:51 (ของวันที่ 7/6/2565)

 • วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:53 - 15:37

 • วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 09:22 - 05:54 (ของวันที่ 25/6/2565)

 • วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:55 - 10:21

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 05:57 - 01:31 (ของวันที่ 3/7/2565)

 • วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:02 - 16:38

 • วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:32 - 06:03 (ของวันที่ 30/7/2565)

 • วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:04 - 08:49

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนกรกฎาคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ช่วงเวลา 2565 06:00 - 23:42

 • วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 10:48 - 06:04 (ของวันที่ 1/8/2565)

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนสิงหาคม 2565

 • วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 00:33 - 06:06

 • วันพฤหัส ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 13:45 - 06:07 (ของวันที่ 26/8/2565)

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนสิงหาคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 09:28 - 06:05 (ของวันที่ 10/8/2565)

 • วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:06 - 07:52

 • วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:08 - 19:51

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนกันยายน 2565

 • วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 20:58 - 06:08 (ของวันที่ 22/9/2565)

 • วันพฤหัส ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:09 - 23:20

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนกันยายน 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 17:35 - 06:08 (ของวันที่ 6/9/2565)

 • วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:09 - 16:01

 • วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 01:31 - 06:08

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนตุลาคม 2565

 • วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 04:19 - 06:08

 • วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:10 - 15:55

 • วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 12:18 - 06:12 (ของวันที่ 29/10/2565)

 • วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:13 - 11:10

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนตุลาคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 01:41 - 06:08

 • วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:10 - 16:30

 • วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 08:49 - 06:11 (ของวันที่ 22/10/2565)

 • วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 09:50 - 06:13 (ของวันที่ 31/10/2565)

 • วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:14 - 08:24

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 00:15 - 06:15 และช่วงเวลา 06:16 - 23:46

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนพฤศจิกายน 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 18:02 - 06:24 (ของวันที่ 27/11/2565)

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์ขานนาค และฤกษ์หล่อพระ เดือนธันวาคม 2565

 • วันพฤหัส ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 04:17 - 06:38

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา เดือนธันวาคม 2565

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:30 - 07:50

 • วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 23:28 - 06:34 (ของวันที่ 15/12/2565)

 • วันพฤหัส ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06:35 - 01:27 (ของวันที่ 16/12/2565)

 • วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 02:07 - 06:39

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ออกรถปี 2565 / 2022 ฤกษ์มงคล วันดี ออกรถวันไหนดี มีแต่ความมงคล

ปฏิทินจีน 2565 / 2022 วันไหว้ ตรุษจีน เทศกาล วันพระจีน

ปฎิทินวันสำคัญทางศาสนา ฤกษ์ดี วันดี ทางศาสนาปี 2565 / 2022

ปฏิทินกระทิงวันปี 2565 และความหมายของวันกระทิงวัน

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่
https://bit.ly/3qZ44ks

 

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล