รีเซต

TrueID Horoscope : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 28 มกราคม 2562
 • 10,066

     การจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องมีฤกษ์ดีในการเริ่มต้นกันด้วย! ซึ่งสำหรับ ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 ประจำเดือนมีนาคม นั้นเราก็มีมาให้แล้วค่าา เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการทำเริ่มต้นพิธีการสำคัญต่างๆ

     ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถ้าทำการเลือกวันตามนี้รับรองจะช่วยเสริมโชคลาภ เงินทอง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตได้เป็นอย่างดีแน่นอน!

 

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกรถใหม่/เก่า นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

 • 2 มีนาคม 2562 นำเรือ เข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 4 มีนาคม 2562 นำรถ/เรื่อเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 7 มีนาคม 2562 นำรถ/เรื่อเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 9 มีนาคม 2562 ออกรถยนต์มือสองดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 12 มีนาคม 2562 นำยวดยานมือสองออกจากอู่ดี /ใหม่เสี่ยง
 • 19 มีนาคม 2562 นำเรือ/ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 27 มีนาคม 2562 นำยวดยานจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือออกจากคาน

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น

 • 1 มีนาคม 2562
 • 2 มีนาคม 2562
 • 5 มีนาคม 2562
 • 7 มีนาคม 2562
 • 9 มีนาคม 2562
 • 10 มีนาคม 2562
 • 14 มีนาคม 2562
 • 15 มีนาคม 2562
 • 16 มีนาคม 2562
 • 21 มีนาคม 2562
 • 22 มีนาคม 2562
 • 24 มีนาคม 2562
 • 25 มีนาคม 2562
 • 26 มีนาคม 2562
 • 28 มีนาคม 2562
 • 29 มีนาคม 2562
 • 30 มีนาคม 2562
 • 31 มีนาคม 2562

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • 4 มีนาคม 2562
 • 6 มีนาคม 2562
 • 9 มีนาคม 2562
 • 11 มีนาคม 2562
 • 12 มีนาคม 2562
 • 13 มีนาคม 2562
 • 17 มีนาคม 2562
 • 19 มีนาคม 2562
 • 24 มีนาคม 2562
 • 25 มีนาคม 2562
 • 26 มีนาคม 2562
 • 27 มีนาคม 2562
 • 29 มีนาคม 2562

 

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 มีนาคม 2562 ห้ามสตรีบวชเป็นอันขาด
 • 5 มีนาคม 2562 ควรหลีกเลี่ยงทำขวัญนาค/อุปสมบท/ลาสิกขา
 • 17 มีนาคม 2562 ห้ามสตรีบวชเป็นอันขาด
 • 20 มีนาคม 2562 ควรหลีกเลี่ยงทำขวัญนาค/อุปสมบท/ลาสิกขา

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 3 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน

 

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 10 มีนาคม 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจขนส่ง

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

 • 2 มีนาคม 2562 
 • 4 มีนาคม 2562 
 • 7 มีนาคม 2562 
 • 9 มีนาคม 2562 
 • 12 มีนาคม 2562 
 • 17 มีนาคม 2562 
 • 19 มีนาคม 2562 
 • 24 มีนาคม 2562 
 • 27 มีนาคม 2562 

 

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 มีนาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย-โขดหิน ที่สูงชันทุกรูปแบบ
 • 6 มีนาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย-โขดหิน ที่สูงชันทุกรูปแบบ
 • 8 มีนาคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์ พักแรม-เที่ยวป่า
 • 10 มีนาคม 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา เลี่ยงเดินทางไกล
 • 15 มีนาคม 2562 ห้ามกำหนดเดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศ (ยกเว้นขากลับ)
 • 21 มีนาคม 2562 ห้ามเข้าสถานทีๆเป็นมีพิธีกรรมกึ่งมนต์ดำ
 • 23 มีนาคม 2562 ห้ามเที่ยวป่า เลี่ยงเดินทางไกลทั้งไป-กลับ
 • 31 มีนาคม 2562 ห้ามเข้าสถานที่ ที่เป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณ-พิธีกรรมกึ่งมนต์ดำ

 

9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ/ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 มีนาคม 2562 เปิดคลินิคการแพทย์และศัลยกรรมความงามดี ฤกษ์ในกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงศิลป์ฯ ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล
 • 2 มีนาคม 2562 ห้ามเริ่มปลูกทางการเกษตร
 • 3 มีนาคม 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องสัญจรเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 4 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มอาชีพ-ธุรกิจที่เกี่ยวกับ "บริการรับ ย้ายบ้าน-ดีดบ้าน"
 • 9 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ห้ามรื้อถอนโครงสร้างทุกประเภทที่เสี่ยงอันตราย ห้ามเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำฯ
 • 10 มีนาคม 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกียวกับระเบิดหินฯ
 • 11 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ "ขายเกงยีนส์ เดลิเวอร์รี่"
 • 12 มีนาคม 2562 ห้ามรื้อถอน-ซ่อมโครงสร้าง/เครื่องจักรหนักทุกประเภทที่เสี่ยงอันตราย
 • 13 มีนาคม 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 14 มีนาคม 2562 ห้ามรื้อถอน/ซ้อมโครงสร้าง/เครื่องจักรหนักทุกประเภทที่เสี่ยงอันตราย
 • 15 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการร้านทอง
 • 16 มีนาคม 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ เริ่มทำกสิกรรม-ปศุสัตว์ดี แต่ "ห้ามการประมง"
 • 17 มีนาคม 2562 ห้ามเริ่มเพราะปลูกทางการเกษตร ฤกษ์ดีในการริเริ่มอาชีพ-ธุรกิจที่เกียวกับ "ร้านอินเตอร์เน็ตไฮเอ็น (hi-end)"
 • 18 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ "โดนัท นมสด"
 • 19 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรคัดแยกเช่น ไข่ไก่-ไข่เป็ด ห้ามริเริ่มงานก่อสร้างทุกประเภท
 • 21 มีนาคม 2562 ห้ามศึกษาทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง
 • 22 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจระดับชาติ เช่น สื่อสาร-โทรคมนาคม ฯลฯ
 • 24 มีนาคม 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เช่น ท่องเที่ยวทางน้ำ กิจการเครื่องดื่ม-น้ำดื่มฯ
 • 25 มีนาคม 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิด หิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ
 • 28 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มศึกษา-เริ่มอาชีพ อาทิ "วิศวกรการบิน และ อวกาศ" ห้ามริเริ่มเสี่ยงโชค ซื้อขายหุ้นเป็นปฐมฤกษ์
 • 29 มีนาคม 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องขนส่งทุกระบบ
 • 31 มีนาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ ค้าขายทั่วไป แต่ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล

 

10) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 มีนาคม 2562 ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 9 มีนาคม 2562 ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 10 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าทำงาน
 • 14 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 16 มีนาคม 2562 ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 17 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 21 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 23 มีนาคม 2562 ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 24 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 28 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 30 มีนาคม 2562 ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 31 มีนาคม 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 

11) ฤกษ์สมัครงาน/สัมภาษณ์งาน

 • 1 มีนาคม 2562 
 • 9 มีนาคม 2562 
 • 18 มีนาคม 2562 
 • 23 มีนาคม 2562 

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

ติดตาม horoscope.trueid.net ได้ที่