รีเซต

กราบพระ 5 ครั้ง บูชาพระคุณ 5 คืออะไร เสริมดวงอย่างไรตามศาสตร์โบราณ

 • 06 ธันวาคม 2565
 • 7,700

        หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการกราบพระ 3 ครั้ง แต่ตามศาสตร์โบราณแนะนำให้ กราบพระ 5 ครั้ง หรือ กราบหมอน 5 ครั้งก่อนนอน เพื่อ บูชาพระคุณ 5 โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลชีวิตได้เป็นอย่างดี ความหมายของการกราบไหว้ 5 ครั้งคืออะไร และบูชาพระคุณของใครบ้าง ทำไมจึงช่วยเสริมสิริมงคลของเราได้ TrueID Horoscope มีคำตอบดีๆ มาฝากค่ะ

 

 

กราบพระ 5 ครั้ง บูชาพระคุณ 5 คืออะไร เสริมดวงอย่างไรตามศาสตร์โบราณ

     การไหว้หรือการกราบ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมประเพณีไทยมายาวนาน เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติผู้มีพระคุณ โบราณจารย์จึงแนะนำให้กราบไหว้ 5 ครั้ง เพื่อบูชาพระคุณ 5 ดังนี้

 • กราบครั้งที่ 1 กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

 • กราบครั้งที่ 2 กราบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

 • กราบครั้งที่ 3 กราบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว
  สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 • กราบครั้งที่ 4 กราบพระคุณของพ่อแม่
  มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง (กราบ)

 • กราบครั้งที่ 5 กราบพระคุณครูบาอาจารย์ 
  ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโนวาเท นะมา มิหัง (กราบ)


      ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่มีความอ่อนน้อมและนับถือให้เกียรติผู้ที่มีพระคุณ ย่อมเป็นที่รักที่เมตตาของคนรอบข้าง เสมือนมีสิริมงคลอยู่กับตนนั่นเองค่ะ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ