รีเซต

นวราตรี 2565 ที่วัดแขก สีลม งานแห่พระแม่อุมาปีนี้จัดวันไหน มีพิธีอะไรบ้าง

 • 18 กันยายน 2565
 • 11,667

       วัดแขก สีลม ได้ประกาศกำหนดการ นวราตรี 2565 ออกมาแล้ว ปีนี้ พิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณีประจำปี 2565 จัดวันไหน มีพิธีอะไรบ้าง เรามีรายละเอียดพิธีทั้ง 9 วันมาให้แล้ว พร้อมเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนไปร่วมเทศกาลนวราตรีค่ะ 

 


นวราตรี 2565 วัดแขก สีลม จัดวันไหน 

     ในปีนี้ การจัดพิธีงานนวราตรี วัดแขกสีลม จะเริ่มต้นตั้งแต่ 25 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

ปฏิทินกำหนดการ งานนวราตรี 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ประจำปี 2565

  พิธีบูชาเข้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน, พิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า, พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานในวัดฯ เพื่อเริ่มงานนวราตรีประจำปี

  พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา 16.00 น. เสร็จพิธีอัญเชิญพิฆเนศวร, องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ ในเส้นทางถนนปั้น

 • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 : เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี 2565 (Navarathri 2022)

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 16.00 น. อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา เวลาประมาณ 18.30 น. (บูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี)

 • วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 • วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 • วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระศิวะมหาเทพ

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ฯ บูชาองค์พระศิวะฯ

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 1930 น. เป็นต้นไป

 • วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดีเทวี

  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นตันไป

 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 :  งานแห่ประเพณีประจำปีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันวิชัยทัสมิ (VIYAJA DASMI)

  ขบวนแห่ออกจากเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเวลา 19.30 น.

 • วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 : พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และอาบน้ำคณะพราหมณ์ และคณะคนทรง (Yellow Water Festival)

  พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.00 น. หลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำพิธีมาแล้วให้สานุศิษย์ทุกท่านฟรี

        ** งานพิธีบูชาองค์พระวิษณุ (PURATTASI SANIKIZHAMAI, MAHAVISHNU BHOOJA)*

 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 / วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 / วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 / วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 หลังเสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ตลอดทุกพิธีบูชาองค์พระวิษณุ

       ** หมายเหตุ :

 1. ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ออกแห่ฯ

 2. ทุกวันแรม 4 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พิฆเนศวร ออกแห่ฯ

 

นวราตรี 2565 ที่วัดแขก สีลม จัดวันไหน มีประวัติอย่างไร

kan Sangtong / shutterstock.com

 

งานนวราตรี คืองานอะไร

      นวราตรี หรือ ดูเซร่า คือเทศกาลสำคัญของศาสนิกชนชาวฮินดู ที่จะร่วมกัน บูชาพระแม่อุมาเทวี (พระแม่ทุรคา) ในปางต่างๆทั้ง 9 ปางอย่างยิ่งใหญ่เป็นระยะเวลา 9 วัน 

      โดยในแต่ละวันจะมีการสวดมนต์ สรงน้ำเทวรูปในโบสถ์ และพิธีกรรมอื่นๆที่พราหมณ์จะประกอบขึ้นโดยมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย มีจัดถวายของอย่างยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ เทศกาลคเณศจตุรถี (เทศกาลฉลองวันประสูตรพระพิฆเนศ) หรือเทศกาลอื่นๆ ของฮินดู

       และในวันสุดท้าย คณะพราหมณ์จะร่วมกันอัญเชิญเทวรูปพระแม่อุมาเทวี (พระแม่มารีอัมมัน) แห่ออกไปรอบๆเมือง

       ซึ่งในประเทศไทยก็จะจัดขึ้นที่วัดแขกสีลม วัดวิษณุ วัดเทพมณเฑียร และวัดหรือโบสถ์ฮินดูทั่วประเทศ...โดยวัดที่มีชื่อเสียงในการจัดงานนวราตรีในประเทศไทยก็คือ วัดแขกสีลม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก วัดแขก สีลม และ siamganesh.com

 

บทความเกี่ยวกับนวราตรี และเทพฮินดูที่คุณอาจสนใจ