รีเซต

คาถาสักการะบูชา ร.5 พร้อมของไหว้ และวิธีไหว้ ในวันปิยมหาราช 2565

  • 22 ตุลาคม 2565
  • 17,425

      เมื่อถึง วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พสกนิกรชาวไทยผู้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจะระลึกถึง "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ในวันนี้ผู้คนมักจะไปถวายเครื่องสักการะที่ลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับเครื่องสักการะและคำสวดบูชา ตลอดจนวิธีอธิษฐานจะมีอะไรบ้างนั้น เราได้รวบรวมมาให้คุณแล้วค่ะ

 

คาถาสักการะบูชา ร.5 ของไหว้ และวิธีไหว้ ในวันปิยมหาราช

 

เครื่องสักการะถวาย ร.5 พระปิยมหาราช ถวายอะไรบ้าง

1. น้ำมะพร้าวอ่อน

2. กล้วยน้ำว้าสุก

3. ทองหยิบ

4. ทองหยอด

5. บรั่นดี

6. ซิการ์

7. ข้าวคลุกกะปิ

8. ดอกกุหลาบสีชมพู

 

วิธีจุดธุปไหว้สักการะบูชา ร.5 จุดธูปกี่ดอก

  1. สำหรับผู้บูชาครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด 9 ดอก

  2. จากนั้นให้ว่าคาถาดังนี้

    "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ" (กล่าว 3 ครั้ง)

คาถาสักการะบูชา ร.5 พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

แบบย่อ

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

 

พระคาถาอธิษฐานขอพร ร.5

สวดเมื่อขอพร แต่ห้ามบนบาน

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง”

"จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม"

“ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น”

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันปิยมหาราช 2565 ไหว้ ร.5 ที่ไหนดี ? 10 สถานที่ ไหว้ขอพร พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์