รีเซต

ความฝันบอกอะไรเราได้บ้าง? โดยอาจารย์บาส 7th Sense

  • 29 ธันวาคม 2563
  • 1,667

ความฝันบอกอะไรเราได้บ้าง? โดยอาจารย์บาส 7th Sense

          ความฝันจะมีอยู่ 2 ลักษณะก็คือ ธาตุแปรปวน เช่น คิดมาก กินมากไป กินน้อยไป หิว ปวดท้อง หรือมีอาการทางร่างกาย ร่างกายก็จะสั่งจิตเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น หากคุณนอนหลับไม่สบายก็อาจจะฝันว่าถูกผีอำก็ได้นะครับ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย บางคนไม่ได้กินข้าวก่อนนอนก็จะหิว และอาจจะฝันว่าไปหาอะไรกิน ซึ่งมันคือความฟุ้งซ่านที่ร่างกายสร้างจิตสำนึกขึ้นมา

          ส่วนความฝันลักษณะที่ 2 ก็คือความฝันในลักษณะเทพนิมิตร ลางสังหรณ์ ซึ่งความฝันลักษณะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากมาเตือนเรา บางคนมีสัมผัสที่ 6 ก็อาจจะฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันถึงเทพ หรือฝันว่าได้ไปทำคุณงามความดี หรือฝันเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรต่าง ๆ ก็จะมีตำราทำนายความฝันอยู่ ซึ่งจะช่วยได้บ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่เทพเขาบอก บางเรื่องฝันร้ายจะกลายเป็นดี หรือบางเรื่องฝันดีก็อาจจะได้ร้ายกลับมาได้เหมือนกัน เช่น บางคนฝันว่าเจอเงินในตู้กับข้าว แต่ไปกู้เงินมาจริง ๆ กลับกู้ได้น้อยอะไรแบบนี้เป็นต้น

          วิธีการแก้ไขคือ ให้หมั่นวิปัสสนากรรมฐานหรือนั่งสมาธิให้มาก ๆ คนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือนั่งสมาธิมาก ๆ จิตจะไม่ค่อยฟุ้งซ่าน ไม่ค่อยฝันมาก หรือไม่ว่าจะฝันอะไรก็ตามก็จะไม่เอามาคิดฟุ้งซ่านเป็นตุเป็นตะ ดังนั้นการเจริญกรรมฐานนั่งสมาธิก็จะช่วยให้ความฝันความฟุ้งซ่านเหล่านั้นเบาบางลงได้ และอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องรอให้เทพมานิมิตรในความฝันก็จะมีซิกเซ้นส์ หรือสัมผัสที่ 6 สามารถรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยตัวเอง