รีเซต

บทสวดมนต์ คำถวายดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับบูชาพระ และบทลาของไหว้ พร้อมคำแปล

  • 03 พฤศจิกายน 2564
  • 5,113

      นอกจาก สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ในเวลาที่เราต้องการบูชาพระ ก็มี บทสวดมนต์ คำถวายดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับบูชาพระเช่นกันค่ะ เราได้นำบทสวดถวาย และบทสวดลาของไหว้ พร้อมคำแปล มาฝากทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงความหมายของภาษาบาลี และเพื่อน้อมนำใจให้เป็นกุศลกันนะคะ 


บทสวดมนต์ คำถวายดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับบูชาพระ พร้อมคำแปล

คำสวด

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ
ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ
อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง
หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

 

คำแปล
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอญ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

9 ดอกไม้มงคล ดอกไม้ไหว้พระสวยๆ ปลูกได้ในบ้าน มีดอกอะไรบ้าง หมายถึงอะไร เสริมดวงด้านไหน

 

บทสวดลาของไหว้ พร้อมคำแปล

คำสวด

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 

เสสัง มังคะลายาจานิ


คำแปล

ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิด

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น พร้อมคำแปล สวดง่ายๆ แค่วันละ 5 นาที ชีวิตเปลี่ยน! (มีคลิป)

บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมเสียงและคำอ่าน เปิดฟังแล้วหลับสบาย

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำอ่าน เปิดฟังทุกเช้าช่วยเสริมดวงชีวิต ปัดเป่าอุปสรรค (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ คาถาชินบัญชร บทสวดอิติปิโส บทแผ่เมตตา และบทสวดมนต์ต่างๆ สวดแล้วชีวิตเปลี่ยน!

บทแผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล เสริมพลังด้านบวก สวดทุกวันชีวิตดี

รวมบทสวดมนต์ คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ มีโชคลาภ นับเงินรัวๆ! (มีคลิป)

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์