รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีฉลู ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 11,721

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีฉลูวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีฉลู (ปีวัว) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีฉลู

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีฉลู คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศเหนือ
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีฉลู คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีฉลูคือ

 • 09.00 – 10.59 น.     17.00 – 18.59 น.     23.00 – 00.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีฉลูคือ

 • 11.00 – 11.59 น.     13.00 – 14.59 น.     19.00 – 20.59 น

 

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีฉลู

 • วันสมพงศ์    5 ม.ค.   9 ม.ค.   13 ม.ค.   17 ม.ค.   21 ม.ค.   25 ม.ค.   29 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   4 ม.ค.   16 ม.ค.   28 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   11 ม.ค.   23 ม.ค.   
 • วันให้ร้าย     8 ม.ค.   10 ม.ค.   20 ม.ค.   22 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    3 ก.พ.   7 ก.พ.   11 ก.พ.   15 ก.พ.   19 ก.พ.   23 ก.พ.   27 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   10 ก.พ.   22 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   5 ก.พ.   17 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย     2 ก.พ.   4 ก.พ.   14 ก.พ.   16 ก.พ.   26 ก.พ.   28 ก.พ.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    3 มี.ค.   7 มี.ค.   11 มี.ค.   15 มี.ค.   19 มี.ค.   23 มี.ค.   27 มี.ค.   31 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   6 มี.ค.   18 มี.ค.   30 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   1 มี.ค.   13 มี.ค.   25 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     10 มี.ค.   12 มี.ค.   22 มี.ค.   24 มี.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    4 เม.ย.   8 เม.ย.   12 เม.ย.   16 เม.ย.   20 เม.ย.   24 เม.ย.   28 เม.ย.   
 • วันถูกโฉลก   11 เม.ย.   23 เม.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   6 เม.ย.   18 เม.ย.   30 เม.ย.
 • วันให้ร้าย     3 เม.ย.   5 เม.ย.   15 เม.ย.   17 เม.ย.   27 เม.ย.   29 เม.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    2 พ.ค.   6 พ.ค.   10 พ.ค.   14 พ.ค.   18 พ.ค.   22 พ.ค.   26 พ.ค.   30 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   5 พ.ค.   17 พ.ค.   29 พ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   12 พ.ค.   24 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     9 พ.ค.   11 พ.ค.   21 พ.ค.   23 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์     3 มิ.ย.   7 มิ.ย.   11 มิ.ย.   15 มิ.ย.   19 มิ.ย.   23 มิ.ย.   27 มิ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   10 มิ.ย.   22 มิ.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   5 มิ.ย.   17 มิ.ย.   29 มิ.ย.
 • วันให้ร้าย     2 มิ.ย.   4 มิ.ย.   14 มิ.ย.   16 มิ.ย.   26 มิ.ย.   28 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    1 ก.ค.   5 ก.ค.   9 ก.ค.   13 ก.ค.  17 ก.ค.   21 ก.ค.   25 ก.ค.   29 ก.ค.   
 • วันถูกโฉลก   4 ก.ค.   16 ก.ค.   28 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   11 ก.ค.   23 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     8 ก.ค.   10 ก.ค.   20 ก.ค.   22 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    2 ส.ค.   6 ส.ค.   10 ส.ค.   14 ส.ค.   18 ส.ค.   22 ส.ค.   26 ส.ค.   30 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   9 ส.ค.   21 ส.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   4 ส.ค.   16 ส.ค.   28 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย    1 ส.ค.   3 ส.ค.   13 ส.ค.   15 ส.ค.   25 ส.ค.   27 ส.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีฉลู

 • วันสมพงศ์    3 ก.ย.   7 ก.ย.   11 ก.ย.   15 ก.ย.   19 ก.ย.   23 ก.ย.   27 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   2 ก.ย.   14 ก.ย.   26 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   9 ก.ย.   21 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     6 ก.ย.   8 ก.ย.   18 ก.ย.   20 ก.ย.   30 ก.ย.   

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    1 ต.ค.   5 ต.ค.   9 ต.ค.   13 ต.ค.     17 ต.ค.   21 ต.ค.   25 ต.ค.   29 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   8 ต.ค.   20 ต.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   3 ต.ค.   15 ต.ค.   27 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ต.ค.   12 ต.ค.   14 ต.ค.   24 ต.ค.   26 ต.ค.

 

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    2 พ.ย.   6 พ.ย.   10 พ.ย.   14 พ.ย.   18 พ.ย.   22 พ.ย.   26 พ.ย.   30 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   1 พ.ย.   13 พ.ย.   25 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   8 พ.ย.   20 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     5 พ.ย.   7 พ.ย.   17 พ.ย.   19 พ.ย.   29 พ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีฉลู 

 • วันสมพงศ์    4 ธ.ค.   8 ธ.ค.   12 ธ.ค.   16 ธ.ค.  20 ธ.ค.   24 ธ.ค.   28 ธ.ค.   
 • วันถูกโฉลก   7 ธ.ค.   19 ธ.ค.   31 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   2 ธ.ค.   14 ธ.ค.   26 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     1 ธ.ค.   11 ธ.ค.   13 ธ.ค.   23 ธ.ค.   25 ธ.ค.    


คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu