รีเซต

TrueID Horoscope : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 28 มกราคม 2562
 • 11,225 16

     การจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องมีฤกษ์ดีในการเริ่มต้นกันด้วย! ซึ่งสำหรับ ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นั้นเราก็มีมาให้แล้วค่าา เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการทำเริ่มต้นพิธีการสำคัญต่างๆ

     ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถ้าทำการเลือกวันตามนี้รับรองจะช่วยเสริมโชคลาภ เงินทอง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตได้เป็นอย่างดีแน่นอน!

 

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้ฤกษ์ดีเอารถออกจากอู่ / นำรถเข้าอู่ซ่อมดี
 • 4 กุมภาพันธ์ 2562 นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562 นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 นำรถมือสองออกจากอู่ดี 
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 20 กุมภาพันธ์ 2562 นำรถเฉพาะมือสองออกจากอู่ดี/รถใหม่เสี่ยง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562
 • 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • 19 กุมภาพันธ์ 2562
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562
 • 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเข้ารับการผ่าตัดอวัยวะตำแหน่งสำคัญฯ / ควรเลี่ยงการผ่าคลอด
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าตัดทุกชนิด/เว้นเร่งด่วน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด

 

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามสตรีบวชเป็นอันขาด
 • 4 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามทำขวัญนาค / อุปสมบท / ลาสิกขา
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามสตรีบวชเป็นอันขาด
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามอุปสมบท/ลาสิกขา

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 7 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 24 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน

 

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงเดินทางไกลทั้งขาไปและกลับ
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 13 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามกำหนดเดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศ(ยกเว้นขากลับ) โดยเฉพาะแถบซีกโลกตะวันตก
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา / เลี่ยงเดินทางไกลทั้งขาไป-กลับ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยง
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรม-ขาดการบำรุงรักษา

 

9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ/ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการร้านทอง-อัญมณี ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ โดยจะเป็นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ หรือจะเปิดร้านในเว็บไซต์ขนาดใหญ่
 • 7 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำ ท่องเที่ยวทางน้ำ กิจการเครื่องดื่ม-น้ำดื่มฯ ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการเกี่ยวกับหนังสือมือสอง ,เปิดเว็บไซต์จำหน่าย-รับซื้อหนังสือฯ
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้ฤกษ์ดี ในการเริ่มต้นธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ ค้าขายทั่วไป
 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในกิจการแกะสลักด้วยเลเซอร์ทั้งวงจร
 • 12 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในกิจการโรงหล่อ-ขึ้นรูปโลหะ ขึ้นรูปแม่พิมพ์ต่างๆ
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มอาชีพเสริมที่มีหลากหลายช่องทาง ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล
 • 16 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามริเริ่มงานก่อสร้างทุกประเภท ฤกษ์ดีสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ เช่น ค้าขายทั่วไป
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีเหมาะในการริเริ่มกิจการรีไซเคิลน้ำมันและกิจการในระบบ ห้ามริเริ่มธุรกิจขายตรงที่ต้องสัญจรในวันแรก
 • 19 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบ ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มธุรกิจฟอกหนังทั้งระบบ
 • 20 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในธุรกิจรับซื้อ-ขายซากรถอุบัติเหตุที่ไม่ต้องการซ่อม สภาพผุพัง
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นปฐมฤกษ์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มศึกษา-เริ่มอาชีพ ช่างแต่งหน้าอิสระ ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ/ห้ามริเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ทุกระดับ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการแนวใหม่

 

10) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามย้ายบ้านหรือที่ทำงาน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามย้ายบ้านหรือที่ทำงาน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามย้ายบ้านหรือที่ทำงาน
 • 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามย้ายบ้านหรือที่ทำงาน

 

11) ฤกษ์สมัครงาน/สัมภาษณ์งาน

 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562
 • 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

ติดตาม horoscope.trueid.net ได้ที่