รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนกรกฎาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 19 มิถุนายน 2566
 • 2,045

      ฤกษ์ยามดี เดือนกรกฎาคม 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนกรกฎาคมนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนกรกฎาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 2 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 4 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 10 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 20 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย 3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 10 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 2 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 5 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกียวกับที่ดิน ห้องพัก โกดัง
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ออนไลน์ โฆษณา
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 25 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
 • 29 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเปิดอู่
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 28 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 7 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 8 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 11 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 19 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 25 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

บทความที่คุณอาจสนใจ