รีเซต

TrueID Horoscope : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 เดือนมกราคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 14 มกราคม 2562
 • 10,660 7

     การจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องมีฤกษ์ดีในการเริ่มต้นกันด้วย! ซึ่งสำหรับ ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 ประจำเดือนมกราคม นั้นเราก็มีมาให้แล้วค่าา เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการทำเริ่มต้นพิธีการสำคัญต่างๆ

     ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถ้าทำการเลือกวันตามนี้รับรองจะช่วยเสริมโชคลาภ เงินทอง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตได้เป็นอย่างดีแน่นอน! 

 

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

 • 4 มกราคม 2562
 • 12 มกราคม 2562
 • 19 มกราคม 2562
 • 22 มกราคม 2562
 • 24 มกราคม 2562

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น

 • 5 มกราคม 2562
 • 6 มกราคม 2562
 • 7 มกราคม 2562
 • 8 มกราคม 2562
 • 10 มกราคม 2562
 • 11 มกราคม 2562
 • 13 มกราคม 2562
 • 15 มกราคม 2562
 • 20 มกราคม 2562
 • 21 มกราคม 2562
 • 22 มกราคม 2562
 • 24 มกราคม 2562
 • 25 มกราคม 2562
 • 26 มกราคม 2562
 • 28 มกราคม 2562
 • 31 มกราคม 2562

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • 2 มกราคม 2562
 • 4 มกราคม 2562
 • 5 มกราคม 2562
 • 6 มกราคม 2562
 • 7 มกราคม 2562
 • 8 มกราคม 2562
 • 9 มกราคม 2562
 • 10 มกราคม 2562
 • 11 มกราคม 2562
 • 12 มกราคม 2562
 • 13 มกราคม 2562
 • 14 มกราคม 2562
 • 15 มกราคม 2562
 • 16 มกราคม 2562
 • 22 มกราคม 2562
 • 23 มกราคม 2562
 • 25 มกราคม 2562
 • 27 มกราคม 2562
 • 28 มกราคม 2562
 • 29 มกราคม 2562

 

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • 1 มกราคม 2562
 • 3 มกราคม 2562
 • 4 มกราคม 2562
 • 6 มกราคม 2562
 • 7 มกราคม 2562
 • 8 มกราคม 2562
 • 9 มกราคม 2562
 • 10 มกราคม 2562
 • 11 มกราคม 2562
 • 12 มกราคม 2562
 • 13 มกราคม 2562
 • 14 มกราคม 2562
 • 15 มกราคม 2562
 • 16 มกราคม 2562
 • 19 มกราคม 2562
 • 21 มกราคม 2562
 • 22 มกราคม 2562
 • 23 มกราคม 2562
 • 24 มกราคม 2562
 • 25 มกราคม 2562
 • 26 มกราคม 2562
 • 27 มกราคม 2562
 • 28 มกราคม 2562
 • 29 มกราคม 2562
 • 30 มกราคม 2562
 • 31 มกราคม 2562

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน

 

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้นวันที่ 27 มกราคม 2562 ห้ามนัดหมายเจรจาเรื่องสำคัญต่างๆ

 

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

 • 2 มกราคม 2562
 • 4 มกราคม 2562
 • 7 มกราคม 2562
 • 9 มกราคม 2562
 • 12 มกราคม 2562
 • 17 มกราคม 2562
 • 19 มกราคม 2562
 • 22 มกราคม 2562
 • 24 มกราคม 2562
 • 26 มกราคม 2562
 • 27 มกราคม 2562

 

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 8 มกราคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 10 มกราคม 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 12 มกราคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรมต่างๆ ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา
 • 14 มกราคม 2562 ห้ามกำหนดเดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศ
 • 19 มกราคม 2562 หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลทั้งขาไป และขากลับ
 • 23 มกราคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม+เที่ยวป่า
 • 25 มกราคม 2562 ห้ามท่องเที่ยว สำรวจป่าเขา และ ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรมต่างๆ
 • 29 มกราคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรมต่างๆ ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา

 

9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ/ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 2 มกราคม 2562 วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีในการทำธุรกิจ-เริ่มอาชีพ เช่นการค้าขายทั่วไป แต่ต้องสร้างรูปแบบการขายที่หลากหลายตามแต่ความถนัด สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร แต่ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 3 มกราคม 2562 วันนี้เป็นฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานฌาปนกิจ ร้านสังฆภัณฑ์ จำหน่ายสิ่งของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือไหว้เจ้า การแกะสลักป้ายวิญญาณ และกิจการต่อเนื่องในวงจร, กิจการจำหน่ายยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย เคมีภัณฑ์-สารอันตราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากของเสีย หรือของเหลือใช้
 • 4 มกราคม 2562 วันนี้เป็นฤกษ์ดีในการดำเนินกิจการ-อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ เช่น มัณฑนากร อินทีเรีย (Interior Designer) โดยลักษณะของงานจะเป็นการศึกษาโครงสร้างของอาคารนั้นๆ และออกแบบการตกแต่งภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ห้ามริเริ่มธุรกิจขายตรงที่ต้องมีการสัญจรในวันแรก
 • 5 มกราคม 2562 วันนี้เป็นฤกษ์ดีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จะดีมาก
 • 7 มกราคม 2562 วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีในการเริ่มประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับงานรับจ้างหลากหลายรูปแบบได้ แต่ต้องสุจริต
 • 9 มกราคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มศึกษา-เริ่มอาชีพ ขายสินค้ามือสอง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะการเสนอขายออนไลน์ ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำ ท่องเที่ยวทางน้ำ กิจการเครื่องดื่ม-น้ำดื่ม
 • 10 มกราคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ ค้าขายทั่วไป แต่ต้องสร้างรูปแบบการขายที่หลากหลายตามแต่ความถนัด สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร แต่ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับการระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหิน
 • 13 มกราคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มอาชีพถนอมอาหาร รวมถึงศิลปะการสลักทุกประเภท - การทุบเจาะทำลายดี
 • 15 มกราคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการขนาดย่อม ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
 • 20 มกราคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มอาชีพอิสระที่ใช้เงินในการลงทุนน้อย

 

10) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 • 1 มกราคม 2562
 • 2 มกราคม 2562
 • 4 มกราคม 2562
 • 6 มกราคม 2562
 • 7 มกราคม 2562
 • 8 มกราคม 2562
 • 9 มกราคม 2562
 • 11 มกราคม 2562
 • 14 มกราคม 2562
 • 15 มกราคม 2562
 • 16 มกราคม 2562
 • 18 มกราคม 2562
 • 20 มกราคม 2562
 • 21 มกราคม 2562
 • 22 มกราคม 2562
 • 23 มกราคม 2562
 • 25 มกราคม 2562
 • 28 มกราคม 2562
 • 29 มกราคม 2562
 • 30 มกราคม 2562

 

 

 

ติดตาม horoscope.trueid.net ได้ที่