รีเซต

กรรมของการทำผิดศีล 5 พร้อมวิธีบรรเทากรรม

 • 09 ธันวาคม 2563
 • 839

กรรมของการทำผิดศีล 5 พร้อมวิธีบรรเทากรรม

          “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้อย่างนั้น” เชื่อว่าทุกคนคงต้องเคยได้ยินประโยคนี้และเชื่อว่าบาปกรรมมีอยู่จริงเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆ คนแม้กระทั่งตัวแอดมินเองก็ต้องเคยทำผิดศีลบางข้อแน่ๆ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี เพราะการรักษาศีล 5 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ต้องพยายามทำกันให้ได้ เพื่อเป็นการเตือนใจให้อยู่ในศีลในธรรมกัน วันนี้เราขอนำเรื่องกรรมของการทำผิดศีล 5 พร้อมวิธีบรรเทากรรมมาฝากแฟนๆ โฮโรโซไซตี้กันนะคะ

          ศีล 5 ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชน ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต อันประกอบไปด้วย

 • ศีลข้อที่ 1 : ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
 • ศีลข้อที่ 2 : อทินนาทานาเวรมณี หมายถึงการเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
 • ศีลข้อที่ 3 : กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่จะมีการแต่งงานหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย)
 • ศีลข้อที่ 4 : มุสาวาทาเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
 • ศีลข้อที่ 5 : สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดื่มดองของมึนเมาทุกชนิด

กรรมของการทำผิดศีล 5 และวิธีบรรเทากรรม

1. การทำผิดศีลข้อที่ 1 คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รวมถึงการทำร้าย เบียดเบียน กักขัง ทรมานสัตว์ด้วย

 • ผลกรรม : จะทำให้มีปัญหาสุขภาพจุกจิก เป็นคนขี้โรค ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่สมประกอบ พิการ อายุสั้น ตายแบบทรมาน
 • วิธีบรรเทากรรม : บริจาคโลหิต ทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยการปล่อยหรือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อย ๆ โดยเฉพาะปลาหน้าเขียงที่กำลังจะถูกฆ่าจำนวนเท่าใดก็ได้

2. การทำผิลศีลข้อที่ 2 คือการลักทรัพย์ ขโมยของ รวมถึงการฉ้อโกง ยักยอก ทำลาย หรือนำข้าวของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตัวเอง

 • ผลกรรม : ทำอะไรก็ไม่เจริญ ไม่สำเร็จ โดนหลอกโดนโกง มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน เก็บเงินไม่อยู่ ได้มาเท่าไหร่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้ไปเสียหมด เงินหายหรือถูกขโมยบ่อย
 • วิธีบรรเทากรรม : หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคอะไรก็ได้บ่อย ๆ เช่น หยอดบริจาคค่าน้ำค่าไฟตามตู้รับบริจาคต่าง ๆ ทำบุญถวายสังฆทาน หรือทำบุญบริจาคเงิน/ทุนการศึกษา/ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ขาดแคลน

3. การทำผิดศีลข้อที่ 3 คือการประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน รวมถึงการมีกิ๊ก มีชู้ นอกใจ หลอกลวง ข่มขืน หรือมีการล่วงเกินกันก่อนการแต่งงานหรือไม่ได้การรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครอง

 • ผลกรรม : ความรักไม่สมหวัง มีปัญหาตลอด อาจจะเป็นหม้าย ถูกคนรักนอกใจ ถูกทิ้ง คนรักมีกิ๊ก มีชู้ ถูกกีดกันความรัก เจอแต่คนไม่จริงใจ ไม่ค่อยมีใครคบหาด้วย หรือมีปัญหาภายในครอบครัวมาก
 • วิธีบรรเทากรรม : หมั่นทำบุญด้วยการถวายสิ่งของเป็นคู่ เช่น เทียนคู่ แจกันคู่ ตะเกียบ ช้อนส้อม หรืออื่น ๆ และทำบุญเกี่ยวกับการให้ โดยเฉพาะให้ความรักและความอบอุ่น เช่น ทำบุญกับบ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า

4. การทำผิดศีลข้อที่ 4 คือการโกหก พูดปด พูดเท็จ ไม่มีสัจจะ หลอกลวง นินทา ด่าทอ รวมถึงการใช้คำพูดส่อเสียด หยาบคาย ให้ร้าย ยุแยงให้ผู้อื่นแตกกัน

 • ผลกรรม : มักจะเจอแต่คนไม่จริงใจ หลอกลวง ถูกนินทา ใส่ร้าย ว่าร้าย เจอคนไม่รักษาสัญญา พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหรือไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ
 • วิธีบรรเทากรรม : เมื่อสัญญาหรือพูดอะไรไว้ต้องรักษาสัญญาหรือคำพูดนั้นให้ได้ รู้จักคิดก่อนพูด ตั้งสัจจะว่าจะไม่โกหก ให้ร้าย นินทาหรือหลอกลวงใคร และหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะในแง่ใดก็ได้ ทำบุญช่วยเหลือคนยากจน คนยากไร้ต่าง ๆ

5. การทำผิดศีลข้อที่ 5 คือการดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด รวมถึงการขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 • ผลกรรม : ขี้หลงขี้ลืม มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ทำอะไรมักไม่มีสติ จะลุ่มหลงมัวเมาหรือถูกชักจูงไปในสิ่งที่ผิดได้ง่าย
 • วิธีบรรเทากรรม : พยายามรักษาศีลข้อ 5 ให้ดี ตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด ไม่ซื้อขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการให้ความรู้หรือการศึกษา หรือจะบริจาคหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ บริจาคทุนการศึกษาก็ได้

          ใครสามารถรักษาศีลได้ครบทั้ง 5 ข้อ เราขอชื่นชมคุณเลยนะคะ ^^ อย่างไรก็ตามกรรมจากการทำความผิดจะหนักหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและความตั้งใจในการสร้างกรรมด้วย ดังนั้นเราจึงควรสร้างกรรมดีหรือหมั่นทำแต่ความดีในทุก ๆ วัน สิ่งไหนที่ผิดพลาดไปแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนและแนวทางในการใช้ชีวิตกันนะคะ และอย่าลืมหาเวลาไปทำบุญแก้กรรมกันด้วยจ้า