รีเซต

รวมบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า พร้อมคำแปล สวดแล้วเข้าใจ ได้ธรรมะนำทางชีวิต

  • 27 มกราคม 2566
  • 1,420

      การสวดมนต์มีประโยชน์มากมาย แต่หากจะให้เป็นประโยชน์กับใจ เรามี บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า พร้อมคำแปล มาฝากกันค่ะ แต่ละบทมีคำอ่านบาลี และคำแปลภาษาไทยที่ช่วยให้สวดแล้วเข้าใจความหมายของธรรมะ เสมือนได้ฝึกสมาธิ สติ และน้อมนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตไปพร้อมกัน ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างแท้จริง และหลายคนก็ยังเชื่อกันว่า การสวดมนต์แบบแปลนั้นเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยเปิดดวงหรือเปลี่ยนชีวิตของเราได้ เพราะเป็นการสวดด้วยความเข้าใจความหมายของธรรมะนั่นเองค่ะ ลองนำไปสวดตามกันดูนะคะ

 

บทสวด ทำวัตรเช้า พร้อมคำอ่าน และ คำแปล

 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า พร้อมคำแปล วัดสังฆทาน

 

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า แปล

 

ทำวัตรเช้า สวดมนต์เช้า เสียงสวดไพเราะมาก พร้อมคำแปล

 

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า มีคำสวด มีคำแปล พร้อมคำแผ่เมตตา

 

อานิสงส์ของการทำวัตรสวดมนต์

  1. มีพุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ คือได้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  2. เป็นการสำรวมกาย วาจา ใจ เพราะในขณะสวดจิตจะต้องมีความจดจ่อกับบทสวดมนต์มากกว่าเวลาปกติ
  3. หากมีสมาธิในขณะสวด และมีสติตามรู้เมื่อใจลอยจากการสวดมนต์ ก็ย่อมเป็นการเจริญภาวนาไปในตัว ซึ่งมีอานิสงส์มาก
  4. เป็นการฝึกตนให้คุ้นชินอยู่ในกระแสแห่งธรรมะ
  5. เมื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ ย่อมจะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ในที่สุดบทสวดมนต์ที่คุณอาจสนใจ