รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนธันวาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 17 พฤศจิกายน 2566
 • 9,707

      ฤกษ์ยามดี เดือนธันวาคม 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนพฤศจิกายนนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนธันวาคม

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 3 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 8 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 19 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย

 

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 5 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 19 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 8 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 8 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 3 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับ
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประเภทศิลปะ
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเสริมสวย
 • 20 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสถานศึกษา
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประเภทการออกแบบ
 • 26 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 27 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจค้าขายออนไลน์
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท


ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 3 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 20 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 31 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน 

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 8 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 9 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 10 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 13 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 19 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 25 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 27 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 30 ธันวาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม


บทความที่คุณอาจสนใจ