รีเซต

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร โดย Horosociety

  • 02 ธันวาคม 2564
  • 737

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

โดย Horosociety

          หลังจากสวดมนต์หรือทำบุญเสร็จแล้ว ท่อง “บทแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์” ทั้งหลาย แล้วควรท่อง “บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร” ด้วย เพื่อเป็นการส่งบุญให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราได้เร็วยิ่งขึ้น

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

          "ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม
และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ"