TrueID
TH

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิด พร้อมวิธีขอพรพระพิฆเนศ ปางต่างๆ

 • 21 กันยายน 2564
 • 124,801 16

     คาถาบูชาพระพิฆเนศ เป็นบทสวดที่หลายท่านนิยมสวด ด้วยเพราะพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญของฮินดูที่คนไทยรู้จักกันดี และนิยมบูชา ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ ตามวันเกิด ขอพรปลดหนี้ อีกทั้งยังมีคาถาบูชา บทบูชาพระพิฆเนศปางต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังนิยมไหว้ขอพรพระพิฆเนศ ในฐานะของเทพแห่งศิลปวิทยา และความสำเร็จทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ พระพิฆเนศจะเป็นเทพองค์แรกๆ ที่จะต้องบูชาก่อนที่จะเริ่มพิธีการใดๆ

     โดยลักษณะของพระพิฆเนศมีเศียรเป็นช้าง รูปกายเป็นมนุษย์อ้วนท้องพลุ้ย มีงาข้างเดียวส่วนจำนวนของเศียรและกร ขึ้นอยู่กับว่าเป็นปางอะไร สำหรับพระพิฆเนศที่คนนิยมบูชากันมีทั้งหมด 32 ปาง และแต่ละปางมีจุดประสงค์ในการบูชาต่างกัน  


คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิด


พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันอาทิตย์ พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati)

อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจด้านการปกครอง

วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่างๆคือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ

 • คาถาบูชา
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา
  กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม
  ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม
  โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม
  โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

 

พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันจันทร์ พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati)

เป็นปางให้ทรัพย์มาก และขจัดอวิชา

วรรณะสีเนื้อขมิ้นหรือสีทอง หรืออาจจะพบมีสีเขียว มี 2 เศียร 4 กร ทรงถืองาหัก ตะบอง บ่วงบาศ และโถอัญมณี

 • คาถาบูชา
  โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
  โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม
  คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม
  นะมามิ ชาชินัม โซมา
  โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา
  โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

 


พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันอังคาร พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati)

เป็นปางที่ให้ผลด้านโภคทรัพย์ อำนาจ และแค้วคลาดปลอดภัย

วรรณะสีแดง หรือสีชมพูสด มี 3 เศียร 6 กร ประทับนั่งบนดอกบัว ทรงประทานพร พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร กรอื่นๆ ทรงถือตะบอง ลูกปะคำ บ่วงบาศ และโถใส่น้ำผึ้ง

 • คาถาบูชา
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม
  วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม
  คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม
  มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา
  โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา
  โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา
  โอม ศรี มหาตรีมุขติ  คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันพุธกลางวัน พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati)

เป็นปางของการริเริ่มบุกเบิก เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปิดกิจการใหม่

วรรณะสีขาวมี หรือบางตำราเป็นสีเขียว 4 เศียร 4 กร ทรงถือลูกปะคำ ไม้ครู (หรือพลอง) กาน้ำ และคัมภีร์

 • คาถาบูชา
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม
  รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม
  สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม
  ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา
  โอม พลู บุตธยา นะมะฮา
  โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันพุธกลางคืน พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati)

เป็นปางเสริมเสน่ห์เพิ่มความสำเร็จสมปรารถนา

วรรณะสีฟ้าเทาดุจเมฆา สีสัมฤทธิ์ หรือนิล มี 6 กร ประทับนั่งโดยพระกรหนึ่งโอบอุ้มศักติชายาอยู่ที่ตักด้านซ้ายพระกรอื่นๆ ถือลูกประคำ ผลทับทิม พิณ รวงข้าว และดอกบัว บางครั้งจะพบพระทับบนหลังหนูพาหนะ

 • คาถาบูชา
  โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
  โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม
  จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม
  สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา
  โอม รามา รากายะเว นะมะฮา
  โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮาพระพิฆเนศปางผู้เกิดวันพฤหัสบดี พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)

เป็นปางให้ผลด้านปกป้องคุ้มครองบริวาร การปกครอง

วรรณะสีขาว หรือแสงอรุณรุ่ง มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต กรซ้ายประทานพร กรขวาอำนวยพร กรอื่นๆ ถือมะม่วง ลูกประคำ ขนมโมทกะ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน และพวงมาลัย

 • คาถาบูชา
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา
  กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม
  พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา
  โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา
  โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันศุกร์ พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)

เป็นปางให้ประสบผลสำเร็จทุกด้านที่อธิษฐาน

วรรณะสีฟ้า มี 4 กร ทรงถือขวาน (เพื่อใช้กำจัดอวิชา) ถือลูกประคำ (เพื่ออธิษฐาน) ผลไม้ และงาหัก

 • คาถาบูชา
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม
  ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา
  สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม
  ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา
  โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา
  โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

 

พระพิฆเนศปางผู้เกิดวันเสาร์ พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati)

เป็นปางส่งผลด้านเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์

 • วรรณะสีทองคำ มี 4 กร ทรงถือช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน ส่วนงวงนั้นชูขนม

  คาถาบูชา
  โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
  โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา
  ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม
  ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม
  ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม
  โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา
  โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา


หรือสามารถบูชาพระพิฆเนศที่บูชาอยู่ตามบทนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

สายมูต้องรู้ไว้! | วิธีไหว้ ขอพร พระพิฆเนศ ห้วยขวาง by หมอดู Toktak A4

พระแม่อุมาเทวี บูชาอย่างไร บทสวดบทไหน พร้อมเคล็ดลับการขอพร

10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา ขอพรพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในไทย

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์