รีเซต

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิด วิธีขอพรพระพิฆเนศปางต่างๆ สำหรับผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน

 • 11 กุมภาพันธ์ 2566
 • 168,402 17

     คาถาบูชาพระพิฆเนศ เป็นบทสวดที่หลายท่านนิยมสวด รวมถึงการสวด คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิด เพราะว่า คาถาพระพิฆเนศ นั้นเป็นบทบูชาพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญของฮินดู เป็นเทพฮินดูที่คนไทยรู้จักกันดี และนิยมบูชา ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ ตามวันเกิด ขอพรปลดหนี้ อีกทั้งยังมีคาถาบูชา บทบูชาพระพิฆเนศปางต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังนิยมไหว้ขอพรพระพิฆเนศ ในฐานะของเทพแห่งศิลปวิทยา และความสำเร็จทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ พระพิฆเนศจะเป็นเทพองค์แรกๆ ที่จะต้องบูชาก่อนที่จะเริ่มพิธีการใดๆ

     โดยลักษณะของพระพิฆเนศมีเศียรเป็นช้าง รูปกายเป็นมนุษย์อ้วนท้องพลุ้ย มีงาข้างเดียวส่วนจำนวนของเศียรและกร ขึ้นอยู่กับว่าเป็นปางอะไร สำหรับพระพิฆเนศที่คนนิยมบูชากันมีทั้งหมด 32 ปาง และแต่ละปางมีจุดประสงค์ในการบูชาต่างกัน  


คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิด

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิด คาถาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศปางต่างๆ


คาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันอาทิตย์ 
พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati)

ความหมายพระพิฆเนศพระวีระ คณปติ (Veera Ganapati) อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจด้านการปกครอง

ลักษณะพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันอาทิตย์ พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati)   
     วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่างๆคือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ

 • คาถาบูชา พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati)
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา
  กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม
  ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม
  โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม
  โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

 

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันจันทร์
พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati)

ความหมายพระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati) เป็นปางให้ทรัพย์มาก และขจัดอวิชา

ลักษณะพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันจันทร์ พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati)
     วรรณะสีเนื้อขมิ้นหรือสีทอง หรืออาจจะพบมีสีเขียว มี 2 เศียร 4 กร ทรงถืองาหัก ตะบอง บ่วงบาศ และโถอัญมณี

 • คาถาบูชา พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati)
  โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
  โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม
  คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม
  นะมามิ ชาชินัม โซมา
  โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา
  โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

 


คาถาบูชาพระพิฆเนศปางผู้เกิดวันอังคาร 
พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati)

ความหมายพระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati) เป็นปางที่ให้ผลด้านโภคทรัพย์ อำนาจ และแค้วคลาดปลอดภัย

ลักษณะพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันอังคาร พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati)
     วรรณะสีแดง หรือสีชมพูสด มี 3 เศียร 6 กร ประทับนั่งบนดอกบัว ทรงประทานพร พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร กรอื่นๆ ทรงถือตะบอง ลูกปะคำ บ่วงบาศ และโถใส่น้ำผึ้ง

 • คาถาบูชา พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati)
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม
  วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม
  คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม
  มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา
  โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา
  โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา
  โอม ศรี มหาตรีมุขติ  คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางผู้เกิดวันพุธกลางวัน
พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati)

ความหมายพระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati) เป็นปางของการริเริ่มบุกเบิก เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปิดกิจการใหม่

ลักษณะพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันพุธกลางวัน พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati)
     วรรณะสีขาวมี หรือบางตำราเป็นสีเขียว 4 เศียร 4 กร ทรงถือลูกปะคำ ไม้ครู (หรือพลอง) กาน้ำ และคัมภีร์

 • คาถาบูชา พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati)
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม
  รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม
  สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม
  ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา
  โอม พลู บุตธยา นะมะฮา
  โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

 


คาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันพุธกลางคืน 
พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati)

ความหมาย พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati) เป็นปางเสริมเสน่ห์เพิ่มความสำเร็จสมปรารถนา

ลักษณะพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันพุธกลางคืน พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati)
     วรรณะสีฟ้าเทาดุจเมฆา สีสัมฤทธิ์ หรือนิล มี 6 กร ประทับนั่งโดยพระกรหนึ่งโอบอุ้มศักติชายาอยู่ที่ตักด้านซ้ายพระกรอื่นๆ ถือลูกประคำ ผลทับทิม พิณ รวงข้าว และดอกบัว บางครั้งจะพบพระทับบนหลังหนูพาหนะ

 • คาถาบูชา พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati)
  โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
  โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม
  จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม
  สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา
  โอม รามา รากายะเว นะมะฮา
  โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา
คาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันพฤหัสบดี 
พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)

ความหมายพระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati) เป็นปางให้ผลด้านปกป้องคุ้มครองบริวาร การปกครอง

ลักษณะพระพิฆเนศ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีปางพระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)
     วรรณะสีขาว หรือแสงอรุณรุ่ง มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต กรซ้ายประทานพร กรขวาอำนวยพร กรอื่นๆ ถือ
มะม่วง ลูกประคำ ขนมโมทกะ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน และพวงมาลัย

 • คาถาบูชา พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา
  กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม
  พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา
  โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา
  โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

 


คาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันศุกร์
พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)

ความหมายพระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati) เป็นปางให้ประสบผลสำเร็จทุกด้านที่อธิษฐาน

ลักษณะพระพิฆเนศ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)
     วรรณะสีฟ้า มี 4 กร ทรงถือขวาน (เพื่อใช้กำจัดอวิชา) ถือลูกประคำ (เพื่ออธิษฐาน ) ผลไม้ และงาหัก

 • คาถาบูชา พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati)
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
  โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม
  ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา
  สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม
  ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา
  โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา
  โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

 


คาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางผู้เกิดวันเสาร์ 
พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati)

ความหมายพระพิฆเนศ พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati) เป็นปางส่งผลด้านเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะพระพิฆเนศ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระพิฆเนศ พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati)
     วรรณะสีทองคำ มี 4 กร ทรงถือช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน ส่วนงวงนั้นชูขนม

 • คาถาบูชาพระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati)
  โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
  โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา
  ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม
  ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม
  ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม
  โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา
  โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์