รีเซต

ฤกษ์ศัลยกรรม ปี 2566 ทำศัลยกรรมวันไหนดี มีมงคล โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 24 มกราคม 2566
 • 9,955

     จะทำศัลยกรรมทั้งที ฤกษ์ศัลยกรรม ปี 2566 ทำวันไหนดี การทำศัลยกรรมในทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการ ศัลยกรรมเพื่อความสวยความงาม รวมถึงศัลยกรรมเพื่อปรับโหงวเฮ้ง ในเมื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวขนาดนี้การศัลยกรรมต้องดูฤกษ์ไหม การดูฤกษ์เพื่อการศัลยกรรมนั้นมีส่วนเสริมเพิ่มความมงคลค่ะ เพราะการศัลยกรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตเราค่อนข้างยาวนานไม่ต่องกับ ฤกษ์ออกรถ หรือฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ แล้วในปี 2566 นี้ทำศัลยกรรมวันไหนดีมาดูกันค่า

ฤกษ์ศัลยกรรม ปี 2566 ทำศัลยกรรมวันไหนดี มีมงคล
โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนมกราคม 2566

วันพุธ4 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี5 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์6 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์9 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร10 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ11 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์15 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์16 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์21 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์23 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร24 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ25 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์28 มกราคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

______________________________________________________________________

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันพุธ1 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี3 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์10 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์12 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร14 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ15 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์19 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร21 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร28 กุมภาพันธ์ 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

______________________________________________________________________ 

 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนมีนาคม 2566

วันพุธ1 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี2 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์4 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์11 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์12 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์17 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์19 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์20 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์25 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์27 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร28 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ29 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์31 มีนาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนเมษายน 2566

วันเสาร์8 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ12 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์15 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์16 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์17 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์22 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์24 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร25 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ26 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์30 เมษายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนพฤษภาคม 2566

วันพุธ3 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี4 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์5 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์12 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์13 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์14 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี18 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์21 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์22 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร30 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ31 พฤษภาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนมิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดี1 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์3 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร6 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ7 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์12 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ14 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์17 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์18 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์19 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ21 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์25 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร27 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ28 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี29 มิถุนายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนกรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดี6 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์7 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์8 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร11 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ12 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์14 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์15 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์16 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์17 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ19 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์22 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์24 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร25 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ26 กรกฎาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนสิงหาคม 2566
วันพุธ2 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี3 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์5 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์11 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์12 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์13 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์14 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร15 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์20 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์21 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร22 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ23 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์27 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ30 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี31 สิงหาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนกันยายน 2566
วันพฤหัสบดี7 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์8 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี14 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์17 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์18 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร19 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี21 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร26 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ27 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี28 กันยายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

______________________________________________________________________ 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนตุลาคม 2566

วันจันทร์2 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ4 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร10 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์14 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์15 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์16 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ18 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์22 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์23 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร24 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ25 ตุลาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

______________________________________________________________________ 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนพฤศจิกายน 2566

วันพุธ1 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี2 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์6 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร7 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์11 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์12 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์13 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี16 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์20 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร21 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี23 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์25 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร28 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ29 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพฤหัสบดี30 พฤศจิกายน 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

______________________________________________________________________ 

ฤกษ์ดีวันดี ทำศัลยกรรมเดือนธันวาคม 2566

วันเสาร์2 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์8 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์9 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์10 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ13 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์16 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอาทิตย์17 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์18 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร19 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันศุกร์22 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันจันทร์25 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันอังคาร26 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันพุธ27 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
วันเสาร์30 ธันวาคม 2566ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

______________________________________________________________________ 

 

ฤกษ์ศัลยกรรมปี 2566 แยกตามวัน

วันอาทิตย์ สามารถทำได้ในวัน

 • 15 มกราคม
 • 12 กุมภาพันธ์  / 19 กุมภาพันธ์ 
 • 12 มีนาคม  / 19 มีนาคม / 16 เมษายน
 • 30 เมษายน
 • 14 พฤษภาคม  / 21 พฤษภาคม 
 • 18 มิถุนายน  / 25 มิถุนายน 
 • 16 กรกฎาคม 
 • 13 สิงหาคม  / 20 สิงหาคม / 27 สิงหาคม 
 • 17 กันยายน 
 • 15 ตุลาคม / 22 ตุลาคม 
 • 12 พฤศจิกายน 
 • 10 ธันวาคม  / 17 ธันวาคม 

 

วันจันทร์สามารถทำได้ในวัน

 • 9 มกราคม  / 16 มกราคม  / 23 มกราคม 
 • 20 มีนาคม  / 27 มีนาคม 
 • 17 เมษายน / 24 เมษายน
 • 22 พฤษภาคม 
 • 12 มิถุนายน  / 19 มิถุนายน
 • 17 กรกฎาคม  / 24 กรกฎาคม 
 • 14 สิงหาคม / 21 สิงหาคม 
 • 18 กันยายน
 • 2 ตุลาคม / 16 ตุลาคม / 23 ตุลาคม
 • 6 พฤศจิกายน  / 13 พฤศจิกายน / 20 พฤศจิกายน
 • 18 ธันวาคม / 25 ธันวาคม

 

วันอังคารสามารถทำได้ในวัน

 • 10 มกราคม / 24 มกราคม 
 • 14 กุมภาพันธ์  / 21 กุมภาพันธ์  / 28 กุมภาพันธ์ 
 • 28 มีนาคม 
 • 25 เมษายน
 • 30 พฤษภาคม 
 • 6 มิถุนายน  / 27 มิถุนายน 
 • 11 กรกฎาคม  / 25 กรกฎาคม 
 • 15 สิงหาคม  / 22 สิงหาคม 
 • 19 กันยายน  / 26 กันยายน 
 • 10 ตุลาคม  / 24 ตุลาคม 
 • 7 พฤศจิกายน  / 21 พฤศจิกายน  / 28 พฤศจิกายน
 • 19 ธันวาคม  / 26 ธันวาคม 

วันพุธสามารถทำได้ในวัน

 • 4 มกราคม  / 11 มกราคม  / 25 มกราคม 
 • 1 กุมภาพันธ์  / 15 กุมภาพันธ์ 
 • 1 มีนาคม  / 29 มีนาคม 
 • 12 เมษายน / 26 เมษายน 
 • 3 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม 
 • 7 มิถุนายน  / 14 มิถุนายน / 21 มิถุนายน / 28 มิถุนายน
 • 12 กรกฎาคม  / 19 กรกฎาคม  / 26 กรกฎาคม 
 • 2 สิงหาคม  / 23 สิงหาคม  / 30 สิงหาคม 
 • 27 กันยายน
 • 4 ตุลาคม  / 18 ตุลาคม / 25 ตุลาคม 
 • 1 พฤศจิกายน  / 29 พฤศจิกายน 
 • 13 ธันวาคม / 27 ธันวาคม 

วันพฤหัสบดีสามารถทำได้ในวัน

 • 5 มกราคม 
 • 3 กุมภาพันธ์ 
 • 2 มีนาคม 
 • 4 พฤษภาคม 
 • 18 พฤษภาคม 
 • 1 มิถุนายน  / 29 มิถุนายน 
 • 6 กรกฎาคม 
 • 3 สิงหาคม  / 31 สิงหาคม 
 • 7 กันยายน  / 14 กันยายน  / 21 กันยายน / 28 กันยายน 
 • 2 พฤศจิกายน / 16 พฤศจิกายน / 23 พฤศจิกายน  / 30 พฤศจิกายน 
 •  

วันศุกร์สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มกราคม 
 • 10 กุมภาพันธ์ 
 • 17 มีนาคม  / 31 มีนาคม 
 • 5 พฤษภาคม / 12 พฤษภาคม 
 • 7 กรกฎาคม  / 14 กรกฎาคม 
 • 11 สิงหาคม 
 • 8 กันยายน
 • 8 ธันวาคม  / 22 ธันวาคม 

วันเสาร์สามารถทำได้ในวัน

 • 21 มกราคม / 28 มกราคม 
 • 4 มีนาคม  / 11 มีนาคม  / 25 มีนาคม
 • 8 เมษายน  / 15 เมษายน  / 22 เมษายน
 • 13 พฤษภาคม
 • 3 มิถุนายน  / 17 มิถุนายน
 • 8 กรกฎาคม  / 15 กรกฎาคม  / 22 กรกฎาคม 
 • 5 สิงหาคม  / 12 สิงหาคม 
 • 14 ตุลาคม
 • 11 พฤศจิกายน / 25 พฤศจิกายน 
 • 2 ธันวาคม  / 9 ธันวาคม / 16 ธันวาคม  / 30 ธันวาคม 

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า


หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล