รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนกันยายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 16 สิงหาคม 2566
 • 7,059

      ฤกษ์ยามดี เดือนกันยายน  2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนกันยายน นั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนกันยายน 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 2 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 4 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 18 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 19 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 20 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 24 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 28 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 30 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 8 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 2 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 4 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 18 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 19 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 20 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 2 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 2 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมแซม
 • 6 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ กลไก
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 9 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
 • 11 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับวัด ของไหว้ เครื่องราง
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับเด็กอ่อน
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประเภทไอทีเทคโนโลยี
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • 18 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความงาม
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 22 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 24 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 25 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านเสริมสวย งานบริการ
 • 27 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านของชำ
 • 28 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 •  1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะหญิง)
 • 20 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 •  1 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 2 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 8 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 19 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 27 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรมบทความที่คุณอาจสนใจ