รีเซต

บทสวดมนต์ขออโหสิกรรม เว้นจากการจองเวร จองกรรม สวดทุกวันชีวิตราบรื่น ลดอุปสรรค

  • 10 มิถุนายน 2565
  • 4,072

     ใครที่กำลังรู้สึกชีวิตติดขัด ลองเพิ่ม บทสวดมนต์ขออโหสิกรรม เข้าไปในบทสวดมนต์ประจำวัน หรือบทสวดมนต์ก่อนนอนของคุณดูนะคะ เพื่อเป็นการขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราเคยได้ล่วงเกินไว้ ไม่ว่าจะมโนกรรม (ทางใจ) วจีกรรม (ทางคำพูด) หรือ กายกรรม (ทางกาย) ทั้งที่เราจำไม่ได้ หรือที่เราจำได้แต่สุดวิสัยที่จะได้ขอขมาต่อหน้าก็ตาม นอกจากเป็นการเตือนใจตนเองไม่ให้ทำผิดซ้ำอีกแล้ว ยังเป็นการเสริมดวงบรรเทาอุปสรรคในชีวิตได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน เมื่อทำกิจการงานใดๆ ที่เคยติดขัดก็จะราบรื่นขึ้น หรือมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือมากกว่าเดิมค่ะ 

 

 

บทสวดมนต์ขออโหสิกรรม

บทสวดมนต์ ขออโหสิกรรม สวดมนต์เสริมดวง

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย


แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป


ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

 

---------------------------------------------------

ที่มา ธรรมโอสถ 

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์