รีเซต

คาถาเงินล้าน 9 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ประสบการณ์ และปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต!

  • 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • 91,923 1

     ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบใด คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หรือ พระราชพรหมยาน แห่งวัดท่าซุง ก็ยังได้รับการแนะนำ วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล ต่อๆ กัน และร่ำลือในอานุภาพปาฏิหาริย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้! ไม่ว่าจะสวด คาถาเงินล้าน 9 จบ 30 จบ หรือ 108 จบ ก็ตาม หากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี ซึ่งหลายๆ คนที่นำไปปฏิบัติก็ล้วนแล้วแต่พบเจอประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้น เช่น มีโชคลาภไหลมาเทมา สวดแล้วปลดหนี้ได้เร็ว อุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง และหากนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับฌานแล้ว ก็จะยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายทวีคูณเลยทีเดียว 

 

 

คาถาเงินล้าน 9 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พร้อมเสียงสวด ประสบการณ์ และอานุภาพ สวดปลดหนี้ มีโชคลาภ

      คาถาเงินล้าน เป็นที่ พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่ง วัดท่าซุง ได้สอนให้ลูกศิษย์สวดเพื่อความคล่องตัวทางการเงิน ซึ่งเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อได้รับมาจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยได้รับผ่านการทำกรรมฐานทีละส่วน จนกระทั่งผ่านไป 4 ปีจึงครบบท แต่ในขณะนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเป็นสาธารณะ

      จนกระทั่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 สมเด็จองค์ปฐมจึงทรงอนุญาตให้แจกจ่ายพระคาถานี้เพื่อช่วยลูกหลานทั้งหลายที่ต้องผจญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเพื่อให้การก่อสร้างวัดท่าซุงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดในปี 2532 จึงได้เผยแพร่แจกจ่ายต่อๆ กันและประสบกับผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ของ "คาถาเงินล้าน" มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

 

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง หมายความว่าอะไร

          สำหรับความหมายหรือที่มาของพระคาถาเงินล้าน ในหนังสือ "สมบัติพ่อให้" ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี ความตอนหนึ่งว่า

".....สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ

นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป

บทแรก "พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ" อันนี้ตัดอุปสรรค ที่ลาภจะมา แต่เขามาบอกว่า มีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้า ก็ทรงยืนยันบอกว่า ให้หมด

บทที่สอง "พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม" คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน

บทที่สาม "มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม"  บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง

บทที่สี่ "มิเตพาหุหะติ" เป็นคาถาเงินล้าน

บทที่ห้า "พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัส สะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม"  เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

บทที่หก "สัมปติฉามิ" บทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย

บทที่เจ็ด "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ"   พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อ เมื่อ พ.ย.33 เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับ ภาษาไทย อ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้ต้องสวด เป็นบทเดียวกัน บูชาเรื่อย ๆ ไป การบูชา ถ้าบูชาเฉย ๆ มันเป็นเบี้ยต่อไส้....."


คาถาปักเจกโพธิ์ หรือ "พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์" หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

      ซึ่งในบทที่ 5 ของคาถาเงินล้าน ที่เรียกว่า "คาถาปักเจกโพธิ์" หรือ "พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์" นั้น ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยเช่นกัน โดยหลวงพ่อปานได้เรียนคาถานี้มาจาก ครูผึ้ง หรือ ครูพึ่งบุญ ฆราวาสผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าแห่งจ.นครศรีธรรมราช โดยครูผึ้งกล่าวว่าเป็นพระคาถาที่สืบทอดกันมาในตระกูล ทำให้มีกินมีใช้ ไม่เคยต้องอดอยาก และหากภาวนาจนเป็นกรรมฐานก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี

     ซึ่งในภายหลังเมื่อหลวงพ่อปานได้มอบให้ลูกศิษย์ไปสวดตามแล้ว ก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน โดยศิษย์คนแรกที่นำไปทำตามก็คือ นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ ท่าเตียน ซึ่งสามารถพลิกฐานะร่ำรวยขึ้นมากสมดังที่ครูกล่าวไว้ และเป็นต้นแบบให้ลูกศิษย์หลวงพ่อปานหลายๆ คนปฏิบัติตามในเวลาต่อมา


วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล สวดอย่างไร

  1. ควรมีความเพียรและสัจจะ โดยสวดเป็นประจำทุกวัน ตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้ เช่น ตั้งใจจะสวดอย่างน้อย 3 จบ ก็ควรตั้งใจสวดให้ได้อย่างน้อย 3 จบทุกวันไม่น้อยไปกว่านั้น (แต่สามารถสวดมากกว่า 3 จบได้ในวันที่เรามีกำลังพอจะสวด) เมื่อเรามีสัจจะย่อมส่งผลในเรื่องบารมี สั่งสมเพิ่มพูนทำให้สัมฤทธิ์ผลเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งสวดมาก ก็ยิ่งเห็นผลมาก
  2. ควรสวดควบคู่ไปกับการทำบุญทำทาน วิธีที่แนะนำคือ การใส่บาตรทุกวัน ก่อนใส่บาตรให้ว่าพระคาถาเงินล้านก่อน แล้วจึงนำอาหารนั้นไปตักบาตร หมั่นทำเป็นประจำจะช่วยให้โชคลาภบังเกิดไวขึ้น
  3. หากไม่สะดวกตักบาตร สามารถนำเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนได้ เมื่อได้จำนวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะ ก็นำไปทำบุญเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
  4. เมื่อได้ผลแล้ว ไม่ควรนำไปโอ้อวดกับผู้อื่น จะทำให้โชคลาภหดตัวหรือขาดช่วงไป
  5. ควรสวดด้วยใจที่ศรัทธา สงบ สบาย เป็นสมาธิ บทสวดจึงจะมีอานุภาพ มิใช่การสวดด้วยจิตใจที่เร่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆ เพราะยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลช้า
  6. ควรรักษาศีล 5 โดยเฉพาะข้อที่ห้ามการลักขโมย ไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาด 

 

เสียงสวด คาถาเงินล้าน 9 จบ

 

เสียงสวด คาถาเงินล้าน 30 จบ

 

เสียงสวด คาถาเงินล้าน 108 จบ     นอกจากการสวดคาถาเงินล้านและทำความดี รักษาศีลแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นช่องทางให้เงินและโชคลาภหลั่งไหลมาสู่เราได้ ก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของคุณเปลี่ยนได้แบบพลิกชีวิตเลยทีเดียว 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์