รีเซต

บทสวด อิติปิโส แบบเต็ม แบบย่อ แบบทำนองสรภัญญะ แบบถอยหลัง พร้อมคำแปลและเสียงสวดมนต์

  • 31 สิงหาคม 2565
  • 1,750

     บทสวดมนต์ อิติปิโส ถือเป็นสุดยอดของบทสวดมนต์เลยทีเดียว ไม่ว่าจะแบบเต็ม แบบย่อ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลต่อผู้สวดทั้งสิ้น เพราะในคำแปลนั้นเป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมักสวดตามด้วยบทสรรเสริญ พระธรรมคุณ และบทสรรเสริญ พระสังฆคุณ รวมเป็นบทบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธ TrueID Horoscope จึงขอนำบทสวดอิติปิโสแบบต่างๆ มาให้ทุกท่านได้สวดกันค่ะ

 

 

อิติปิโส บทสวดมนต์ ระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1. อิติปิโส สวดแบบบาลี


อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต

อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู

อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง

อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ

อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวาติ

 

2. อิติปิโส สวดแบบบาลี พร้อมคำแปล

อิติปิ โส ภะคะวา (เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น)
อะระหัง สัมมา (เป็นผู้ไกลจากกิเลส)
สัมพุทโธ (เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง)
วิชชาจะระณะสัมปันโน (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ)
สุคะโต (เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี)
โลกะวิทู (เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง)
อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ (เป็นผู้สามารถฝึกคนที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า)
สัตถาเทวะมนุสสานัง (เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)
พุทโธ (เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม)
ภะคะวาติ. (เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้)

      โบราณกล่าวว่าบทสวดอิติปิโสนั้น มีพุทธคุณและอานุภาพอย่างประมาณมิได้ เมื่อสวดพระคาถาอิติปิโสจนจิตเป็นสมาธิ จะมีจิตตานุภาพสูง ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่าย หรือปลุกเสกวัตถุมงคลใดก็มีความเข้มขลังมาก อธิษฐานได้นานัปการตามใจปรารถนา

 

 

อิติปิโส ถอยหลัง

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ ฯ

     สำหรับบทอิติปิโสถอยหลัง มีอานุภาพป้องกันเหตุร้ายได้สารพัด และเป็นเมตตามหานิยม เนื่องจากการสวดอิติปิโสถอยหลังจะต้องใช้สมาธิมาก จึงเสมือนมีพุทธคุณคุ้มครองตนอยู่อย่างต่อเนื่อง ยากที่อันตรายใดๆ จะเข้ามากล้ำกรายได้นั่นเอง

 

บทสวดมนต์ บทอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ