รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2562 เดือนมิถุนายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 25 พฤษภาคม 2562
 • 47,388 2

      จะเริ่มต้นทำสิ่งใดให้เป็นมงคลต้องดู ฤกษ์กันให้ดี ซึ่ง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 ประจำเดือนมิถุนายน เราก็จัดมาให้แล้วค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคล วันดี ที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ

      ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหากทำการได้ตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ
   
     สำหรับใครที่ต้องการดู ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม << สามารถคลิกดูได้เลยค่า

1) ฤกษ์มงคลในการออกรถ ใหม่/เก่า นำเรือ-รถใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

 • 4 มิถุนายน 2562  นำรถมือสองออกจากอู่ / นำรถเข้าอู่ซ่อมดี
 • 6 มิถุนายน 2562  นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 9 มิถุนายน 2562  ฤกษ์นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 14 มิถุนายน 2562 นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 16 มิถุนายน 2562 นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 18 มิถุนายน 2562 นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 20 มิถุนายน 2562 นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 23 มิถุนายน 2562 นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 28 มิถุนายน 2562 นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 30 มิถุนายน 2562 นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี


2) ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 8 มิถุนายน 2562
 • 9 มิถุนายน 2562
 • 12 มิถุนายน 2562
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 15 มิถุนายน 2562
 • 16 มิถุนายน 2562
 • 19 มิถุนายน 2562
 • 23 มิถุนายน 2562
 • 26 มิถุนายน 2562
 • 28 มิถุนายน 2562 
 • 29 มิถุนายน 2562 
 • 30 มิถุนายน 2562


3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 มิถุนายน 2562 
 • 6 มิถุนายน 2562 
 • 8 มิถุนายน 2562 
 • 10 มิถุนายน 2562
 • 15 มิถุนายน 2562 
 • 16 มิถุนายน 2562 
 • 17 มิถุนายน 2562
 • 19 มิถุนายน 2562 
 • 20 มิถุนายน 2562 
 • 22 มิถุนายน 2562 
 • 24 มิถุนายน 2562 
 • 27 มิถุนายน 2562 

 

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 มิถุนายน 2562 ห้ามอุปสมบท/ลาสิกขา
 • 14 มิถุนายน 2562 ห้ามสตรีบวชฯ
 • 17 มิถุนายน 2562 ห้ามอุปสมบท/ลาสิกขา
 • 28 มิถุนายน 2562 ห้ามสตรีบวชฯ


5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวันยกเว้น
 • 2 มิถุนายน 2562 
 • 9 มิถุนายน 2562 
 • 16 มิถุนายน 2562
 • 23 มิถุนายน 2562 
 • 30 มิถุนายน 2562 


6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 มิถุนายน 2562
 • 10 มิถุนายน 2562
 • 22 มิถุนายน 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 24 มิถุนายน 2562
 • 30 มิถุนายน 2562


7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติ ดีอย่างยิ่งในวัน
 • 4 มิถุนายน 2562
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 16 มิถุนายน 2562
 • 18 มิถุนายน 2562
 • 20 มิถุนายน 2562
 • 23 มิถุนายน 2562
 • 28 มิถุนายน 2562

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 มิถุนายน 2562 
 • 5 มิถุนายน 2562
 • 7 มิถุนายน 2562 
 • 10 มิถุนายน 2562 
 • 13 มิถุนายน 2562 
 • 15 มิถุนายน 2562  ห้ามกำหนดเดินทางไกลทั้งใน-ต่างประเทศ (ยกเว้นขากลับ)
 • 17 มิถุนายน 2562  
 • 19 มิถุนายน 2562 
 • 20 มิถุนายน 2562 
 • 21 มิถุนายน 2562 
 • 23  มิถุนายน 2562 
 • 24  มิถุนายน 2562 
 • 25  มิถุนายน 2562 
 • 31  มิถุนายน 2562


9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ /ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 มิถุนายน 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 2 มิถุนายน 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ
 • 3 มิถุนายน 2562 ดำเนินธุรกิจธาตุกายสิทธิ์ ศัสตรา วัตถุมงคลดี
 • 4 มิถุนายน 2562 ห้ามริเริ่มงานก่อสร้างทุกประเภทเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 5 มิถุนายน 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มศึกษา-เริ่มอาชีพ อาทิ "รับจ้างพิมพ์งาน"
 • 6 มิถุนายน 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มอาชีพ-ธุรกิจที่เกี่ยวกับ "ผู้มีบุตรยาก" ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำ ท่องเที่ยวทางน้ำ กิจการเครื่องดื่ม-น้ำดื่มฯ
 • 7 มิถุนายน 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหินฯ ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบ
 • 8 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 9 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 10 มิถุนายน 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ
 • 11 มิถุนายน 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ทุกระดับเป็นปฐมฤกษ์
 • 12 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 13 มิถุนายน 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการขนาดย่อม เช่น "ร้านเลี่ยมพระ"
 • 14 มิถุนายน 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ หรืออาชีพที่เกี่ยวกับงานสลัก
 • 15 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 16 มิถุนายน 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ "ค้าขายทั่วไป"
 • 17 มิถุนายน 2562 ฤกษ์ดีสำหรับจัดมหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ
 • 19 มิถุนายน 2562 ฤกษ์ดีสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น "อินทผาลัม"
 • 20 มิถุนายน 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ เช่น ตลาดน้ำ
 • 21 มิถุนายน 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
 • 22 มิถุนายน 2562 ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อหวังพุทธคุณในการรักษาดี
 • 23 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 24 มิถุนายน 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ
 • 25 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 26 มิถุนายน 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 27 มิถุนายน 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล ฤกษ์ดีในธุรกิจสัตว์แพทย์ การอนุบาลสัตว์
 • 27 มิถุนายน 2562 ห้ามสมัครสอบ-สมัคร/สัมภาษณ์งาน
 • 29 มิถุนายน 2562 เริ่มทำการเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ดี ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 29 มิถุนายน 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ


10) ฤกษ์ของการเจรจา ทั้งการทำธุรกิจ และความรัก

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติ ดีอย่างยิ่งในวัน
 • 3 มิถุนายน 2562
 • 10 มิถุนายน 2562
 • 24 มิถุนายน 2562
 • 25 มิถุนายน 2562
 • 27 มิถุนายน 2562

 

11) ฤกษ์การทำพินัยกรรม ยกมรดก

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 8 มิถุนายน 2562


12) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติ ดีอย่างยิ่งในวัน
 • 1 มิถุนายน 2562
 • 8 มิถุนายน 2562
 • 15 มิถุนายน 2562
 • 22 มิถุนายน 2562

 

13) ฤกษ์เกี่ยวกับศาล และคดีความ

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน


14) ฤกษ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร ธุรกรรมต่างๆ

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 7 มิถุนายน 2562
 • 8 มิถุนายน 2562
 • 11 มิถุนายน 2562
 • 22 มิถุนายน 2562
 • 25 มิถุนายน 2562 

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

ติดตาม horoscope.trueid.net ได้ที่