รีเซต

วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ปฏิบัติธรรมหนุนชีวิต ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสริมดวง

 • 19 เมษายน 2565
 • 972

      หนึ่งในวัดสวย ปทุมธานี ที่สายบุญต้องแวะมาก็คือ วัดป่าเจริญราช คลอง 11 จ.ปทุมธานี ค่ะ นอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ใกล้กรุงเทพ ที่สวยและสงบแล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าไหว้ขอพรอีกด้วยนะคะ TrueID Horoscope เลยนำเอารายละเอียดการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราช คลอง 11 พร้อมบทสวดมนต์สำหรับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมาฝากทุกท่านกันค่ะ ใครกำลังมองหาวัดดัง วัดสวย ไม่ไกลกรุงเทพอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ

 

YuenSiuTien / Shutterstock.com

 

วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ปฏิบัติธรรมหนุนชีวิต ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสริมดวง

      เมื่อย่างก้าวเข้ามาสู่ วัดป่าเจริญราช คลอง 11 แห่งนี้ ก็จะพบกับ โรงอุโบสถทรงไทยแบบโบราณ และบันไดพญานาคที่งดงามอลังการ โดยที่นี่จะไม่ได้เรียกว่า อุโบสถ หรือ พระอุโบสถ แบบวัดทั่วไป แต่ใช้คำว่า "โรงอุโบสถ" ซึ่งเป็นคำเดิมๆ เก่าแก่ที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจารย์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามของโรงพระอุโบสถนี้ ก็มาจากการที่โบราณจารย์ได้มาบอกกล่าวแก่เจ้าอาวาส - พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) ในนิมิตขณะปฏิบัติภาวนาเช่นกันค่ะ

 

      

       นอกจากปฏิมากรรมอันงดงามอันแฝงไปด้วยคติธรรมแล้ว วัดป่าเจริญราชยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 อีกด้วยค่ะ โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรม ทุกวันที่ 1-8 ของทุกเดือน ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ เรียกได้ว่าสายบุญมาแล้วก็อิ่มใจ สายปฏิบัติมาแล้วก็อิ่มบุญ ครบในที่เดียวเลยล่ะค่ะ

        ที่ด้านบนของโรงอุโบสถนั้น บรรยากาศสงบชวนให้เกิดศรัทธามากๆ เลยล่ะค่ะ โดยด้านนอกจะมีรูปแกะสลักของ ท้าวเวสสุวรรณ และท้าวธตรฎฐ์เทพ ตามทิศต่างๆ ส่วนภายในมีไม้แกะสลักถ่ายทอดเรื่องราวพระพุทธศาสนาได้อย่างอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนพระประธานองค์สีขาวก็มีพุทธศิลป์งดงามชวนให้สักการะเป็นอย่างมากค่ะ

 

 

 

วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ปฏิบัติธรรม ขอพร ทำบุญ เสริมดวง

 

     เมื่อกราบพระประธานในโรงอุโบสถกันแล้ว ก็ยังมี หอฉันท์ ที่ประดิษฐาน สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิศรีรัตนมงคล และ พระพุทธปฎิมากร รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ภายในวัดให้ไหว้ขอพรกันอีกด้วย เช่น พระสีวลี เจ้าแม่กวนอิม และเทพทันใจ เป็นต้นค่ะ ใครที่อยากไปกราบขอพรเราก็มีบทสวดมงคลมาฝากกันค่ะ

 

คาถาบูชาพระสีวลี วัดป่าเจริญราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สีวะลี จะมหาเถโร สัพพะอายุ สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
สัพพะยะสา สัพพะเตชา สัพพะปัญญา สัพพะเทวตา
สัพพะมนุสสา สัพพะราชา สัพพะปุริสา สัพพะอิตถิยา
สัพพะสัตตา สัพพะสิเนหา สีวลี จะ อะหังวันทามิ สิระสาฯ

 

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม วัดป่าเจริญราช

นำโมกวนซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

 

คาถาบูชา เทพทันใจ วัดป่าเจริญราช

นัตโบโบยี  จะ มะหาเทพา  สัพะะ ลาภา นิรันตะรัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิราสานะมามิ

คาถามหาปรารถนา

ชิ นะ ตา ชิ มา นิ
โน เย นะ เย โน
สิธ ธิ วะ ภา สิธ ธิ
(สวด 21-108 จบ)

วิธีไหว้ขอพร เทพทันใจ

1. ถวายพวงมาลัยดอกไม้สีขาว หรือพวงมาลัยดอกดาวเรือง
2. บูชาปัจจัย ตามช่วงอายุ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามป้าย หรือบูชาตามศรัทธาค่ะ

 

ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่าเจริญราช

       หรือหากใครเป็นสายปฏิบัติธรรม ก็สามารถมาปฏิบัติธรรมกันได้ที่วัดป่าเจริญราชเช่นกัน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 1-8 ของเดือน ตลอดทั้งปี โดยก่อนการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ทุกท่านต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติธรรม

 • ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
 • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการอวัยวะที่เป็นเหตุให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
 • ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
 • รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
 • ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน

กฏระเบียบของการเข้าปฏิบัติธรรม

ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบทั้ง ๘ วัน ตลอดโครงการ

 • รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์
 • หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
 • งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 • ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตร และปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขก หรือออกนอกบริเวณวัดโดยไม่เรียนให้พระอาจารย์ หรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยเด็ดขาด

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม เพื่อการเข้าปฏิบัติธรรมในโครงการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้า(ควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่) งดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ,งดการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด, ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
 • ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมควรจัดเตรียมชุดปฏิบัติธรรมของตนเอง ให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า (หากไม่จำเป็น), ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว, หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
 • ผ้าห่ม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.watpacharoenrat.org
โทรศัพท์ 0-2995-2112 แฟ็กซ์ 0-2995-2477 
หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ 
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085 666 4898 
facebook: ศิษย์วัดป่าเจริญราช

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์