รีเซต

ความมหัศจรรย์ 4 ประการในวันมาฆบูชา และความสำคัญของพระโอวาทปาฏิโมกข์

  • 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • 16,107 2

    วันมาฆบูชาปี 2566 นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยให้ความสำคัญ เหตุที่วันมาฆบูชานั้นเป็นวันสำคัญเนื่องจากอะไร มีสิ่งมหัศจรรย์ อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านค่ะ

 


ความมหัศจรรย์ 4 ประการที่เกิดขึ้น

ความมหัศจรรย์ประการที่ 1

ความพร้อมเพรียงของพระภิกษุ

     ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน ได้มีพระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป ที่อยู่ต่างที่ได้เดินทางมารวมตัวกันโดยมิได้มีการนัดหมายมาก่อน ที่พระเชตวนารามมหาวิหาร ในแคว้นกรุงราชคฤห์

ความมหัศจรรย์ประการที่ 2

ล้วนเป็นเอหิภิกขุสัมปทา

     พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ที่มารวมตัวกันในวันนั้น ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า หรือที่เรียกว่า เอหิภิกขุสัมปทา

ความมหัศจรรย์ประการที่ 3

ล้วนเป็นพระอริยบุคคล

    ไม่เพียงแต่เป็นการรวมตัวโดยมิได้นัดหมาย แต่พระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป นั้นล้วนเป็นพระที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว

ความมหัศจรรย์ประการที่ 4

ฤกษดี วันดี

     ในคืนที่มีการรวมตัวกันนั้น เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวง หรือที่เรียกว่า ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

ความมหัศจรรย์อย่างพร้อมเพรียงกัน 4 ประการนี้จึงเรียกได้ว่า จาตุรงคสันนิบาต

     โดยในวันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ให้แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ที่มารวมตัวกัน โดยเนื้อหานั้นคือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยมีอยู่ 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ว่าด้วยความอดทน อดกลั้น

  • ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ สิ่งนี้นับเป็นเครื่องเผาผลาญบาปทั้งหลาย

ตอนที่ 2 การไม่ทำบาป

  • สิ่งนี้เป็นกุศลทำให้จิตใจสว่าง ผ่องใส

ตอนที่ 3 ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย ความสำรวม

  • สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้จักประมาณตน มีความเพียรในจิตใจ

     โดยเนื้อความดังกล่าวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป เพื่อนำไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ เป็นปฐมโพธิกาล ( เรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)

กล่าวโดยย่อมี 3 ข้อแบบจำง่ายดังนี้

  • การละเว้นจากความชั่ว ด้วยกายวาจาใจ
    การทำความดี ด้วยกายวาจาและใจ
    การทำใจให้หมดจด บริสุทธิ์ผ่องใส

หลังจากการชุมนุมกันในวันนั้น เมื่อบรรจบครบรอบ 1 ปี ในทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จึงได้มีการทำบุญตักบาตร และมีการเวียนเทียนกันเสมอมา
 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์