รีเซต

ปฏิทินวันไหว้เทพฮินดู งานพิธีประจําปี 2566 วัดแขกสีลม วันนวราตรี 2566 วันไหน

 • 08 ธันวาคม 2565
 • 15,073

     วันไหว้เทพฮินดู วันบูชาเทพฮินดู ปี 2566 / 2023 งานพิธีประจําปี 2566 วัดแขกสีลมนั้นตรงกับวันไหนบ้าง  วันคเณศจตุรถี วันไหว้พระแม่อุมาเทวี วันไหว้พระแม่ลักษมี หรือเทศกาลนวราตรี ตรงกับวันใดบ้างในปีนี้ TrueID Horoscope มีปฏิทินเทพฮินดู ปี 2566 แบบรายเดือนเพื่อให้ไม่พลาดวันเป็นมงคลตลอดทั้งปีค่า

 

ปฏิทิน วันไหว้เทพฮินดู งานพิธีประจําปี 2566 วัดแขกสีลม
วันนวราตรี 2566 วันไหน

วันไหว้ฮินดู ปฏิทินวันไหว้ ปฏิทินวันไหว้ฮินดู วันไหว้วัดแขก 2566 นวราตรี

วันไหว้เทพฮินดู เดือนมกราคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (New Year Bhooja)พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เสร็จพิธีอัญเชิญองค์เทพทั้งสามออกแห่

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระวิษณุนารายณ์เนื่องในวันเปิดประตูสวรรค์ (Vaikunta Ekadasi-Vishnu bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 10.00 น.

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระศิวะนาฏรายา และองค์พระแม่ศิวะกามี่ (Arudra Darisanam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi)  พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
  พิธีไทปงกัล (Thai Pongal Festival) พิธีหุงข้าวทิพย์บูชาองค์เทวะ พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

วันไหว้เทพฮินดู เดือนกุมภาพันธ์ 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
  พิธีบูชาองค์พระขันธ์กุมารเนื่องในพิธีไทปูซั่ม (Thai Poosam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
  พิธีบูชาองค์พระศิวะมหาเทพเนื่องในพิธีมหาศิวะราตรี (Maha Shivarathri) พิธีบูชาครั้งแรกเวลา 20.00 น.
  พิธีบูชาครั้งที่สองเวลา 23.00 น. พิธีบูชาครั้งที่สี่เวลา 05.00 น.

วันไหว้เทพฮินดู เดือนมีนาคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Masi Magam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

วันไหว้เทพฮินดู เดือนเมษายน 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระขันธ์กุมารเนื่องในพิธีปังกูนี่ อุทีรั่ม (Panguni Uthiram) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเป็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นไป

 • วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน  2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี

 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566
  เนื่องในวันปีใหม่ของทางอินเดียตอนใต้ (Tamil New Year Bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 

วันไหว้ฮินดู ปฏิทินวันไหว้ ปฏิทินวันไหว้ฮินดู วันไหว้วัดแขก 2566 นวราตรี

วันไหว้เทพฮินดู เดือนพฤษภาคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เนื่องในพิธี จิตรา ปูรนามี (Chitra Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 • วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 

วันไหว้เทพฮินดู เดือนมิถุนายน 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระขันธ์กุมารเนื่องในพิธี ไวภาษี วิสาคัม (Vaikasi Visakam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

วันไหว้เทพฮินดู เดือนกรกฎาคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป 

 

วันไหว้เทพฮินดู เดือนสิงหาคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
  พิธีบูชา องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาวาราห์ลักษมีเทวี (Vara Lakshmi Vratham Bhooja)
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja)
  พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

วันไหว้เทพฮินดู เดือนกันยายน 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
  พิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระกฤษณะ (Gokul Ashtami-Krishna Jayanthi Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
  พิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเนศวร (Vinayagar Charthurthi) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #1) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จ
  พิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้ 

 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #2) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้

 

วันไหว้ฮินดู ปฏิทินวันไหว้ ปฏิทินวันไหว้ฮินดู วันไหว้วัดแขก 2566 นวราตรี

วันไหว้เทพฮินดู เดือนตุลาคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #3) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้

 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #4) “หมายเหตุ: เลื่อนมาจากวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้

 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 

วันไหว้เทพฮินดู เดือนพฤศจิกายน 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวีเนื่องในวันดีปาวลี (Deepawali) พิธีจุดประทีปบูชา
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็น และพิธีจุดประทีปบูชาเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระขันธ์กุมารเนื่องในวันเผาใบลาน (Karthikai Deepam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

วันไหว้เทพฮินดู เดือนธันวาคม 2566 งานพิธีวัดแขกสีลม

 • วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระวิษณุนารายณ์เนื่องในวันเปิดประตูสวรรค์ (Vaikunta Ekadasi-Vishnu bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 10.00 น.

 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระศิวะนาฏรายา และองค์พระแม่ศิวะกามี่ (Arudra Darisanam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja)
  พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 

งานพิธีนวราตรีปี 2566 และงานแห่ประเพณีประจําปี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
  พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ประจําปี 2566
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.
  พิธีบูชาเทพประจําแผ่นดิน, เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า,
  พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานในวัดฯเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรีประจําปี
  พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 16.00 น.
  เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร, องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น

 • วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 1
  เริ่มงานพิธีนวราตรีประจําปี 2566 
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 16.00 น.  อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา เวลาประมาณ 18.30 น.
  (บูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี)

 • วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 2
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี 
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 3
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี 
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 4
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี 
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 5
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (Navarathri 2023 Day5)
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 6
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (Navarathri 2023 Day6)
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 7
  พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระศิวะมหาเทพ (Navarathri 2023 Day7)
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 8
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีบูชามหาศิวะลึงค์ 
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นวราตรีวันที่ 9
  พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดีเทวี 
  พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.  พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.  พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

 • วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
  งานแห่ประเพณีประจําปี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันวิชัยทัสมิ (Vijaya Dasmi) ขบวนแห่ออกจากเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเวลา 19.30 น.

 • วันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2566
  พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และอาบนํ้าคณะพราหมณ์และคณะคนทรง (Yellow Water Festival) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.00 น.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Hindu Meeting (Fan Page)

บทความที่คุณอาจสนใจ