รีเซต

ชวนทำบุญ 10 มูลนิธิ ในวันพระใหญ่ ปี 66 ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

 • 01 มีนาคม 2566
 • 648

       วันมาฆบูชา เป็นวันพระใหญ่ทั้งที อยู่ที่ไหนจิตกุศลก็ได้ทำบุญ ทรูไอดีขอเชิญ ชวนทำบุญ 10 มูลนิธิ ในวันพระใหญ่ ปี 66 ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ทำบุญได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ลูกค้าทรูที่มีแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ก็ร่วมทำบุญได้ง่ายๆเลย เลือกบริจาคให้กับมูลนิธิที่ร่วมรายการกว่า 10 มูลนิธิ ตามที่คุณอยากร่วมสมทบทุนกัน ระหว่าง 25 ก.พ. 66 - 31 ม.ค. 67  ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำบุญให้คุณได้ แบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย

 

>>> คลิกร่วมสมทบทุนบริจาคกับ 10 มูลนิธิ ผ่านทรูมันนึ่ วอลเล็ท <<<

 

 

ชวนทำบุญ 10 มูลนิธิ ในวันพระใหญ่ ปี 66 ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท มีองค์กรการกุศลอะไรบ้าง 

 1. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
 2. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 4. มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (Connext ED)
 5. มูลนิธิรามาธิบดี
 6. มูลนิธิถันยรักษ์
 7. มูลนิธิกระจกเงา
 8. มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.)
 9. มูลนิธิปลูกปัญญา
 10. มูลนิธิวอยซ์ 

 

ชวนทำบุญ 10 มูลนิธิ ในวันพระใหญ่ ปี 66 ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท มีองค์กรการกุศลอะไรบ้าง 

 • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

เป็นมูลนิธิที่ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มี ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมช่วยกันสร้างรอยยิ้มของพวกเขาเหล่านั้นให้กลับคืนมา

 • มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชแห่งแรกของไทย ที่บริการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชมานานกว่า 129 ปี รักษาผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ยากจน รวมถึงญาติขัดสนและทิ้งผู้ป่วยไว้ที่โรงพยาบาล รู้จักกันดีในชื่อเดิม โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 • มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มูลนิธินี้ก็เพื่อระดมเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยพิการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง  ตั้งแต่พิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง จัดซื้ออุปกรณ์การรักษาพวกเขาต่อไป

 • มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (Connext ED)

เป็นมูลนิธิที่มีเป้าหมายด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 • มูลนิธิรามาธิบดี

เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทรัพย์ในการเข้าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล

รามาธิบดี ให้ได้เข้าถึงการรักษาได้ทัน และช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงอาคารสำหรับดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ 

ไม่เพียงองค์กรบุญข้างต้น ที่วันนี้ทรูไอดี ชวนทำบุญ 10 มูลนิธิ ในวันพระใหญ่ ปี 66 ผ่านทรู

มันนี่ วอลเล็ท ยังมีอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ 

 • มูลนิธิถันยรักษ์

มูลนิธิที่ตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านมแบบครบวงจร อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ไปพร้อมกับเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านโรคนี้โดยเฉพาะให้กับบุคลากรทั่วประเทศได้เรียนรู้ 

 • มูลนิธิกระจกเงา

ไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานตามหาคนหายเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และยังมีภารกิจในการสร้างคน สร้างนวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม อาทิ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและแบ่งปันทรัพยากร

 • มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.)

มูลนิธิที่ดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล โดยรายได้ที่ร่วมบริจาคก็ เพื่อไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และอื่นๆ เพราะการขนส่งผู้ป่วยให้ถึงและปลอดภัย ให้ได้รับการรักษาได้รวดเร็วที่สุด 

 • มูลนิธิปลูกปัญญา

เป็นมูลนิธิในดำริของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ประธานกรรมการมูลนิธิ ที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียน และโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต และการค้นพบศักยภาพในตัวเอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 • มูลนิธิวอยซ์

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทำร้าย ประสบอุบัติเหตุ หรือถูกทิ้ง ควบคู่ไปกับการผลักดันน โยบายทางสังคม อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างสังคมที่ ปราศจากสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน 

 

>>> คลิกร่วมสมทบทุนบริจาคกับ 10 มูลนิธิ ผ่านทรูมันนึ่ วอลเล็ท <<<

 

       นอกจากที่ทรูไอดี ชวนทำบุญ 10 มูลนิธิ ในวันพระใหญ่ ปี 66 ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้ว ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน หากมีความประสงค์ขอใบกำกับภาษี สำหรับนำไปลดหย่อนภาษี ก็สามารถดำเนินการขอได้ด้วยเช่นกัน โดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม , มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ยอดบริจาคขั้นต่ำ 300 บาท ส่วนมูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิถันยรักษ์ บริจาคขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ ยอดบริจาค 500 บาทขึ้นไป ถึงจะขอเอกสารสำหรับลดหย่อนภาษีได้ ทรูไอดีชวนทุกคนมาร่วมทำบุญกันในวันพระใหญ่ สร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่กันเถอะ