รีเซต

เปิดตำนาน พระปิดตา พุทธคุณเสริมดวงด้านไหน มีข้อห้ามอะไรบ้าง

  • 09 ตุลาคม 2565
  • 35,625

         พระปิดตา จัดเป็นหนึ่งในพระเครื่องระดับตำนานยอดนิยมตลอดกาล แท้จริงแล้วพุทธคุณของ พระปิดตา คืออะไร เสริมดวงด้านไหน และพระปิดตามีประวัติความเป็นมาอย่างไร TrueID Horoscope มีข้อมูลดีๆ มาฝากกันค่ะ ใครที่ต้องการหาพระเครื่องเสริมดวงสักองค์ พระปิดตา คือทางเลือกที่ดีของคุณอย่างแน่นอน

 

เปิดตำนาน พระปิดตา คืออะไร เสริมดวงด้านไหน มีพุทธคุณอย่างไร

       พระปิดตา มักพบในรูปของพระเครื่อง หรือพระพุทธรูปขนาดเล็ก โดยมีลักษณะยกพระหัตถ์ปิดพระพักตร์ บ้างก็ปิดส่วนต่างๆ ด้วย โดยปิดรวมทั้ง ตา หู จมูก ปาก หรือทวารทั้ง 9 สื่อถึงการสำรวมระวังอายตนะทั้ง 6 และทวารทั้ง 9 ซึ่งชื่อเรียกพระปิดตาก็มาจากลักษณะการปิดพระพักตร์ดังกล่าวนี้เอง

       
       ประวัติความเป็นมาของพระปิดตานั้น มีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน เนื่องจากพระปิดตานั้นมีอีกชื่อว่า พระควัมปติ  (บ้างก็เรียกว่า ภควัมบดี หรือ ภควัมปติ) ซึ่งมีพระสาวกอยู่ 2 องค์ที่ถูกเรียกขานด้วยนามนี้ในสมัยพุทธกาล จึงมีแนวทางความเชื่อที่ต่างกันดังต่อไปนี้

      

ตำนานและประวัติของ พระปิดตา เรื่องที่ 1
พระควัมปติ คือ พระมหากัจจายนะ ผู้มีรูปงดงามคล้ายพระพุทธเจ้า

      พระควัมบดี หรือ พระควัมปติ คือนามหนึ่งของพระมหากัจจายนะ หนึ่งในพระอรหันต์สมัยพุทธกาล ท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะ ผู้เป็นปุโรหิต (ที่ปรึกษา) ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี นอกจากท่านจะมีความเฉลียวฉลาด สามารถศึกษาอะไรได้รวดเร็วแล้ว ท่านยังมีรูปกายที่งดงาม มีผิวพรรณดั่งทองคำอีกด้วย

      ต่อมาท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ จึงได้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุสัมปทา (พระพุทธเจ้าทำการบวชให้) และพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร คือมีความสามารถเป็นเลิศในการย่อพระธรรมให้สั้นและเข้าใจง่าย 

     ด้วยความที่ท่านมีรูปงามมาก ทำให้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าท่านคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่า "พระภควัมปติ" ที่ผู้คนเรียกขานท่านนั้น มีความหมายว่า "ผู้มีความงามละม้ายเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า" นั่นเอง นอกจากคนจะเข้าใจผิดแล้ว บางคนยังหลงใหลในรูปของท่านจนก่อกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเห็นโทษเช่นนี้แล้ว พระมหากัจจายนะจึงทรุดองค์ลงนั่งคู้บัลลังก์ ยกหัตถ์ขึ้นปิดพระพักตร์ แล้วอธิษฐานจิตเนรมิตให้ร่างกลายเป็นอ้วน เตี้ย พุงพลุ้ยนับแต่นั้นเป็นต้นมา

     

ตำนานและประวัติของ พระปิดตา เรื่องที่ 2
พระควัมปติ คือ พระควัมปติเถระ ผู้เป็นสหายของพระยสเถระ

      อีกความเชื่อหนึ่งก็คือ พระปิดตา ก็คือ พระควัมปติเถระ ผู้เป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ (พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ สำคัญ และเป็นภิกษุผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือพระอรหัตผล) เดิมท่านเป็นบุตรในตระกูลเศรษฐี และเป็นสหายกับยสมานพ (อ่านว่า ยะสะมานพ) ต่อมาเมื่อไดบรรพชาเป็นพระภิกษุสงฆ์และได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับสหายท่านอื่นๆ 

       นอกจากนี้พระควัมปติเถระท่านยังมีฤทธิ์มาก โดยความในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเมืองสาเกต แล้วประทับอยู่ในพระวิหารอัญชนวัน ปรากฏว่าเสนาสนะมีไม่เพียงพอ ภิกษุจำนวนมากจึงต้องพักอยู่ที่เนินทรายริมแม่น้ำสรภู ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระวิหาร แต่ทว่าในคืนนั้นเอง ก็เกิดเหตุน้ำหลากในยามวิกาล ทำให้สามเณรส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุแล้วจึงตรัสให้พระควัมปติเถระหยุดกระแสน้ำนั้นไว้ ซึ่งพระควัมปติเถระก็สามารถใช้กำลังของฤทธิ์หยุดกระแสน้ำนั้นไว้ได้เป็นที่อัศจรรย์

 

       ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดเต็มร้อยว่าแท้จริงแล้ว พระปิดตา หรือ พระควัมปติ นั้นมีที่มาจากพระสาวกองค์ใดกันแน่ แต่ที่แน่นอนก็คือล้วนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้น เพราะลักษณะของ พระปิดตา นั้นแสดงธรรมให้เห็นได้ดังนี้

 

ลักษณะของพระปิดตา และพุทธคุณของพระปิดตา

       ร่างกายของมนุษย์  มี "ทวาร" หมายถึง "ประตู" แห่งการเข้าออก 9 ทาง ได้แก่ ตา 2 จมูก 2 หู 2 ปาก 1 รวมถึงช่องทางขับถ่ายด้านหน้าและด้านหลังอีก 2 รวมเป็น ทวารทั้ง 9 

       ลักษณะของพระปิดตา จึงสื่อถึงปริศนาธรรมในการปิดทวารทั้ง 9 คือปิดทางเข้าของกิเลสทั้งหลาย นั่นเอง โบราณจึงถือว่าพระเครื่องในรูปแบบของพระปิดตานั้น จะเป็นเครื่องระลึกให้เราสำรวมระวังกายและใจไม่ให้เปิดรับกิเลสเข้ามาโดยง่าย และยังเชื่อกันว่ามีพุทธคุณในการปิดกั้นสิ่งไม่ดี รวมถึงภัยอันตรายต่างๆ อีกด้วย

 

พระปิดตาแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยมบูชา

  1. พระปิดตานั่งขัดสมาธิ ยกหัตถ์ทั้งสองขึ้นปิดพระพักตร์  มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ เรียกว่า “ พระควัมปติ”
  2. พระปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัตถ์ปิดทวารทั้งเก้า มีพุทธคุณด้านป้องกันภัยอันตรายต่างๆ 
  3. พระปิดตายกหัตถ์พระปิดทวารทั้งเก้า หรือมหาอุดโดยสมบูรณ์ มีพุทธคุณด้านมหาอุด คือคงกระพันชาตรี  แคล้วคลาด ป้องกันอันตรายต่างๆ

       สำหรับพระปิดตาที่ได้รับความนิยมสูงของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ได้แก่ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ซึ่งหายากและมีราคาเช่าหาสูงหลักสิบล้าน หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง หลวงปู่จีน วัดท่าลาด  หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน และ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เป็นต้น

      

บทสวดมนต์ และคาถาที่นิยมใช้อาราธนา บูชา พระปิดตา

บทสวดบูชาพระปิดตา แบบที่ 1

นะโมพุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ 
นะโมธัมมัสสะ คะวัมปะติสสะ
นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ
สุขา สุขะ วะรัง นะโมพุทธายะ 
มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา เจวะ เสกขา ธัมมา ยะธาพุทโมนะ ฯ


.......................

 

บทสวดบูชาพระปิดตา แบบที่ 2

ควัมปติ จะ มหาเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม
โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา ควัมปติ จะ มหาเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม

 

.......................

 

บทสวดบูชาพระปิดตา แบบที่ 3

นะโมพุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ , นะโมธัมมัสสะ คะวัมปะติสสะ, นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ,
สุขา สุขะ วะรัง นะโมพุทธายะ, มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา เจวะ เสกขา ธัมมา ยะธาพุทโมนะ ฯ

 

.......................

 

บทสวดบูชาพระปิดตา แบบที่ 4 (หลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ภะคะวัมปะติ เถรัง เอหิ
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

.......................

 

รวมบทความเกี่ยวกับ พระเครื่องเสริมดวง ที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์