รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนพฤษภาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 18 เมษายน 2566
 • 2,967

      ฤกษ์ยามดี เดือนพฤษภาคม 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนพฤษภาคมนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนพฤษภาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 2 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 6 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 15 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 28 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 9 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 6 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา
 • 7 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการส่งออก
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับไอที
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอสังหริมทรัพย์
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการซ่อมแซม
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 6 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 7 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 9 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในกาลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 16 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(เฉพาะผู้ชาย)
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)สามารถทำได้ในวัน

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 4 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 5 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 13 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 30 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 31 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ