รีเซต

โอม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และบทบูชา ความหมายของ โอม โดยสยามคเณศ

 • 25 มิถุนายน 2564
 • 2,028

     โอม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์พระพิฆเนศ ผู้ที่บูชาเทพฮินดูต่างๆ เพื่อเสริมความเป็นมงคลในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี  หรือพระแม่อุมา ย่อมคุ้นเคยกับ เครื่องหมายโอม หรือคำว่า โอม กันเป็นอย่างดี แล้วเหตุใดบทสวดมนต์ของเทพฮินดูทุกองค์จึงต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า โอม ความหมายศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลของ โอม นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และโอม หมาย ถึง อะไร ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู วันนี้ สยามคเณศดอทคอม จะเผยให้ได้ทราบความหมายกันอย่างลึกซึ้งกันค่า

สัญลักษณ์โอม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายอย่างไร

ความหมายเครื่องหมายโอม อันศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

     ในบทสวดมนต์ของเทพทุกองค์ในศาสนาพราหมณ์ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า "โอม..."และในรูปวาดมหาเทพเกือบทุกรูป จะปรากฏเครื่องหมาย "โอม" อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในภาพ ซึ่งคำว่า โอม นี้เป็นหัวใจหลักของศาสนาเลยทีเดียว!!

โอม...เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำที่ถูกเอ่ยถี่ที่สุด ในการสวดมนต์ทุกบทของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

คำว่า โอม มีลักษณะดังที่เห็นในรูป สังเกตุได้จากลักษณะเด่น คือ

 • มีเครื่องหมายคล้ายเลข 3 นำหน้า
 • มีเครื่องหมายคล้าย ง. งู ต่อท้าย
 • มีถ้วยและหยดน้ำ (เครื่องหมายจุดพินทุ) อยู่ด้านบน

อักขระ โอม เกิดจากการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3 รวมกันเป็นคำเดียว ซึ่งแยกได้ดังนี้

 • อะ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระศิวะ (อะ)
 • อุ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระวิษณุ (อุ)
 • มะ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระพรหมมะ (มะ)

     อะ อุ มะ....เมื่ออ่านออกเสียงให้ต่อเนื่องกัน จึงเกิดเป็นคำว่า "โอม" หมายถึงการเรียกขานพระนามของ 3 มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ในหนังสือบางเล่ม จะสลับความหมายไปมา บ้างก็ว่า อะ คือพระวิษณุ บ้างก็ว่า มะ คือพระศิวะ สลับไป สลับมา แต่ละเล่มก็เลยเขียนไม่เหมือนกันเลย ขอผู้อ่านได้โปรดจำให้ขึ้นใจ จะได้ไม่สับสนนะครับ

เครื่องหมายโอม สัญลักษณ์แห่งพระพิฆเนศและมหาเทพมหาเทวีทั้งหมด

คำว่า โอม ยังสามารถแยกออกเป็นคำๆ ซึ่งมีที่มาโดยการเปล่งเสียงแต่ละคำของมหาเทพได้อีกดังนี้

 1. ตัว อะ - ออกจากพระพักตร์ทางทิศเหนือของมหาเทพ
 2. ตัว อุ - ออกจากพระพักตร์ทางทิศตะวันตกของมหาเทพ
 3. ตัว มะ - ออกจากพระพักตร์ทางทิศใต้ของมหาเทพ
 4. ตัว . (พินทุ) - ออกจากพระพักตร์ทางทิศตะวันออกของมหาเทพ
 5. เสียง นาท (เสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินและเข้าใจได้) - ออกจากกลางพระพักตร์ของมหาเทพ

สัญลักษณ์โอม อักขระอันหมายถึงมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์

     เมื่อท่านผู้ศรัทธาเดินผ่านเทวาลัยพระพิฆเนศวร หรือมหาเทพองค์ใดๆ ควรพนมมือขึ้นเพื่อทำความเคารพ และให้เอ่ยคำว่า "โอม..." สั้นๆเพียงคำเดียวในกรณีที่จำบทสวดเทพองค์นั้นๆไม่ได้ และไม่ใช่เอ่ยคำว่า "สาธุ" นะครับ ต้องเป็นคำว่า "โอม" เท่านั้น จะสวดมนต์ จะขอพร จะกราบ หรือกระทำสิ่งใดก็ตามแต่ ให้เอ่ยคำว่า "โอม" เสมอ

     ฉะนั้นนับแต่นี้ไป หากท่านได้พบเห็นเทวรูปพระพิฆเนศ หรือเทพองค์อื่นของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ให้เอ่ยคำว่า "โอม" แทนคำว่า "สาธุ" ก็จะถูกต้องตามหลักปฏิบัติมากกว่าครับ

ท่านผู้ศรัทธาควรหมั่นสวดบูชาเครื่องหมายโอมนี้ด้วยเสมอหลังจากที่สวดบูชาเทพทุกองค์เสร็จแล้ว มีคำสวดดังนี้

 • โอม การัม พินทุสัมยุกตัม
  นิตยัม ธยายันติ โยคินา
  กามะทัม โมกะสะทัม ไจวะ
  โอม การายะ นะโม นะมะ ฯ

ความหมายของบทสวด บูชาโอม 

เครื่องหมาย โอม อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ปรากฏคู่กับเครื่องหมาย พินทุ เสมอ
อันจะเป็นเครื่องหมายที่นำความปรารถนา สุขสมหวังมาให้
สามารถขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้น และชี้นำเหล่าโยคีไปสู่ปรีชาญาณ
ข้าพเจ้าขอน้อมสักการะเครื่องหมายโอมอันศักดิ์สิทธิ์นี้....

 

 

ขอขอบคุณเนื้อหาและบทความโดย
สยามคเณศดอทคอม


บทความที่คุณอาจสนใจ