รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีระกาปี 2565 โดย Lee Tai Fu

 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 1,340

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2565 ของคนเกิดปีระกา เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2565 ส่วนผู้ที่เกิดปีชวดวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

     สำหรับโหราศาสตร์ของชาวจีนจะนับเดือน 1 เริ่มต้นที่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ค่ะ

ดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีระกา ปี 2564

 

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีระกาปี 2565

คนเกิดปีระกา(ปีไก่) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500,
2512, 2524, 2536, 2548, 2560

 

โหราศาสตร์เดือน 1 จีน ปีขาล

(4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565– 4 มีนาคม พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์        1 ก.พ.   5 ก.พ.   9 ก.พ.  13 ก.พ. 17 ก.พ.  21 ก.พ. 25 ก.พ.        
 • วันถูกโฉลก       8 ก.พ.  20 ก.พ.           
 • วันชง (ปะทะ)    7 ก.พ.  19 ก.พ.          
 • วันให้ร้าย         2 ก.พ.   4 ก.พ.   14 ก.พ. 16 ก.พ.  26 ก.พ. 28 ก.พ.        

โหราศาสตร์เดือน 2 จีน ปีขาล

(5 มีนาคม พ.ศ. 2565– 4 เมษายน พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์       1  มี.ค.    5 มี.ค.    9 มี.ค. 13 มี.ค.   17 มี.ค.   21 มี.ค.  25 มี.ค. 29 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก      4 มี.ค.    16  มี.ค. 28 มี.ค. 
 • วันชง (ปะทะ)  3 มี.ค.    15 มี.ค.  27 มี.ค.
 • วันให้ร้าย       10 มี.ค.     12 มี.ค.  22 มี.ค.  24 มี.ค.

 

โหราศาสตร์เดือน 3 จีน ปีขาล

(5 เมษายน พ.ศ. 2565– 4 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์       2 เม.ย.   6 เม.ย.   10 เม.ย.   14 เม.ย.  18 เม.ย.  22 เม.ย.  26 เม.ย.  30 เม.ย.        
 • วันถูกโฉลก      9 เม.ย.  21 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   8 เม.ย.  20 เม.ย.
 • วันให้ร้าย         3 เม.ย.   5 เม.ย.  15 เม.ย.  17 เม.ย.  27 เม.ย.   29 เม.ย.

โหราศาสตร์เดือน 4 จีน ปีขาล

(5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565– 5 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์      4 พ.ค.    8 พ.ค.  12  พ.ค.  16 พ.ค.   20 พ.ค.   24 พ.ค. 28 พ.ค.     
 • วันถูกโฉลก     3 พ.ค.    15 พ.ค. 27 พ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   2 พ.ค.    14 พ.ค. 26 พ.ค.
 • วันให้ร้าย        9 พ.ค.    11 พ.ค. 21  พ.ค.  23 พ.ค.

โหราศาสตร์เดือน 5 จีน ปีขาล

(6 มิถุนายน พ.ศ. 2565– 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์        1  มิ.ย.    5 มิ.ย.    9 มิ.ย.    13  มิ.ย.   17 มิ.ย.   21 มิ.ย.   25 มิ.ย.    29  มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก       8 มิ.ย.   20 มิ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)    7 มิ.ย.   19 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย          2 มิ.ย.    4 มิ.ย.  14 มิ.ย.   16 มิ.ย.  26 มิ.ย.   28 มิ.ย.

 โหราศาสตร์เดือน 6 จีน ปีขาล

(7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565– 6 สิงหาคม พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์       3 ก.ค.   7 ก.ค.  11 ก.ค. 15 ก.ค.  19 ก.ค.  23 ก.ค. 27 ก.ค. 31 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก      2 ก.ค.  14 ก.ค.  26 ก.ค. 
 • วันชง (ปะทะ)   1 ก.ค.  13 ก.ค.  25 ก.ค.
 • วันให้ร้าย        8 ก.ค.  10 ก.ค. 20 ก.ค.  22 ก.ค.


โหราศาสตร์เดือน 7 จีน ปีขาล

(7 สิงหาคม พ.ศ. 2565– 6 กันยายน พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์       4  ส.ค.   8 ส.ค.  12 ส.ค.  16 ส.ค.  20 ส.ค.  24 ส.ค. 28 ส.ค.           
 • วันถูกโฉลก      7 ส.ค.  19 ส.ค.  31 ส.ค. 
 • วันชง (ปะทะ)   6 ส.ค.  18 ส.ค.  30 ส.ค.
 • วันให้ร้าย         1 ส.ค.   3 ส.ค.   13 ส.ค.  15 ส.ค.     25 ส.ค.  27 ส.ค.

โหราศาสตร์เดือน 8 จีน ปีขาล

(7 กันยายน พ.ศ. 2565– 7 ตุลาคม พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์       1 ก.ย.    5 ก.ย.    9  ก.ย.  13 ก.ย.  17 ก.ย.  21 ก.ย.  25 ก.ย.  29 ก.ย. 
 • วันถูกโฉลก     12 ก.ย.  24 ก.ย.           
 • วันชง (ปะทะ)  11  ก.ย.  23 ก.ย. 
 • วันให้ร้าย        6 ก.ย.    8 ก.ย.  18 ก.ย.  20 ก.ย.   30 ก.ย. 

 

โหราศาสตร์เดือน 9 จีน ปีขาล

(8 ตุลาคม พ.ศ. 2565– 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์        3  ต.ค.   7  ต.ค.   11  ต.ค.   15  ต.ค.   19 ต.ค.   23 ต.ค.   27 ต.ค.  31 ต.ค. 
 • วันถูกโฉลก       6 ต.ค.   18 ต.ค.  30 ต.ค.    
 • วันชง (ปะทะ)    5 ต.ค.   17 ต.ค.  29 ต.ค.
 • วันให้ร้าย          2 ต.ค.    12 ต.ค.  14 ต.ค.  24 ต.ค.    26 ต.ค.โหราศาสตร์เดือน 10 จีน ปีขาล

(7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 6 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 • วันสมพงศ์      4  พ.ย.   8  พ.ย. 12 พ.ย.  16  พ.ย.  20 พ.ย.  24 พ.ย.  28 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก     11 พ.ย.  23 พ.ย.       
 • วันชง (ปะทะ)  10  พ.ย.  22 พ.ย.          
 • วันให้ร้าย        5  พ.ย.   7 พ.ย.  17 พ.ย.   19 พ.ย.  29 พ.ย.

 

โหราศาสตร์เดือน 11 จีน ปีขาล

(7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 4 มกราคม พ.ศ.2566)

 • วันสมพงศ์       2  ธ.ค.   6  ธ.ค.   10 ธ.ค.   14  ธ.ค.  18 ธ.ค.  22 ธ.ค.  26 ธ.ค.  30 ธ.ค.
 • วันถูกโฉลก      5  ธ.ค.   17 ธ.ค.  29  ธ.ค.        
 • วันชง (ปะทะ)   4 ธ.ค.    16 ธ.ค.  28 ธ.ค.
 • วันให้ร้าย        1 ธ.ค.    11 ธ.ค.  13  ธ.ค.  23  ธ.ค.    25  ธ.ค.

 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีระกา คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีระกา คือ ทิศตะวันออก
 • สีที่ถูกโฉลกของคนเกิดปีระกา คือ สีทอง,สีโลหะ,สีเหลือง,สีขาว และสีเงิน
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีระกาคือ
  07.00 – 08.59 น.   09.00 – 10.59 น.   17.00 – 18.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีระกาคือ
  05.00 – 06.59 น.   19.00 – 20.59 น.   23.00 – 00.59 น


     

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล  ชาว 12 นักษัตร ปี 2565

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก

leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2565 ชาว 12 นักษัตร ทิศมงคลวางเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu

ดูดวง 2565 ทำนาย 12 ปีนักษัตร สุดแม่น อยากดวงดีต้องเช็ค! โดย Lee Tai Fu

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล