รีเซต

บูชาพระคลัง เสริมสิริมงคลให้ร่ำรวย

  • 20 มิถุนายน 2563
  • 2,018 2

บูชาพระคลัง เสริมสิริมงคลให้ร่ำรวย

          ความเชื่อเกี่ยวกับ "พระคลัง" ว่าเปรียบดั่งเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่า เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา เพื่อให้ความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ผู้สักการะ เชื่อกันว่า กราบไหว้ขอพร จะพบความสำเร็จทางด้านเงินทอง จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล มีเงินมีทองใช้ไม่ขาด ทรัพย์สมบัติอยู่ครบ อีกทั้งพอกพูน ร่ำวย มังคั่งตลอดไป

กราบบูชาพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

บทสวดสั้น

* ท่ อ ง น ะ โ ม ๓ จ บ *

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะ สัมภะวะ สุนทรี
ปาณีนัง สะระนังวาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง

  • เพื่อปกป้องทรัพย์สินเงินทองให้เก็บออมได้ ให้หาเงินและใช้จ่ายได้ด้วยสติ ปัญญา อันถูก อันควร

บทสวดยาว

นะโม เม พระภูมิ เทวานัง
ธูปะทีปะจะปุบผัง สักการะ
วันทะนัง สูปะพยัญชะสัมปันนัง
โภชะนา สาลีนัง อุทะกังวะรัง
สาคัจฉันตุ ปริภุญชันตุ หิตายะ
สุขายะ นะมามิ สิรสานาโค
ปัตถะวิยัง ปริภุญชันตุ เทหิเม
สุขสัมปัตติ สัพพะทา
สัพพะทุกขา วินาสสันติ
สัพพะภะยา วินาสสันติ
สัพพะโรคา วินาสสันติ
พุทธะเตเชนะ ธัมมะเตเชนะ สังฆเตเชนะ
อินทเตเชนะ เทวเตเชนะ
ทิวาตะปะติ อาทิจโจ รัตติมาภาติ
จันทิมา สันนัทโธ ขัตติโยตะปะติ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ
ตถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตรัง
สัพพะเคราะห์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเสนียดจัญไร วินาศสันติ

  • เพื่อปกป้องทรัพย์สินเงินทองให้เก็บออมได้ ให้หาเงินและใช้จ่ายได้ด้วยสติ ปัญญา อันถูก อันควร