รีเซต

ปฏิทินวันพระ ปี 2562/2019 และหลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา

  • 05 กันยายน 2562
  • 3,789

     ปฏิทิน วันพระ ประจำปี 2562 / 2019 เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว  โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) โดย วันพระ ประจำปี 2562 / 2019 นี้ จะตรงกับวันใดบ้าง TrueID Horoscope รวบรวมมาให้แล้วค่ะ 

 

 

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน วันอัฏฐมีบูชา

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2562 / 2019

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2562 / 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9,วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน

 

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2562 / 2019

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน

 

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2562 / 2019

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน

 

หลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา ในวันพระ

     ใน วันพระ พุทธศาสนิกชนมักจะงดเว้นจากการทำกรรมชั่วทั้งปวง และเข้าวัดทำบุญ รวมถึงรักษาศีลและสวดมนต์ภาวนา เพื่อลดละซึ่งกิเลส และชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 

หลักการฏิบัติตนในวันพระ

1. การทำวัตรสวดมนต์ 

2. การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ

3. การฟังธรรม

4. การปฏิบัติธรรม ทั้งสมถะและวิปัสสนา

5. การถวายสังฆทานและทำบุญอื่นๆ 

 

 

บทสวดมนต์ วันพระ ที่คุณอาจสนใจ


วันนี้วันพระ รวมบทสวดมนต์ พร้อมคำอ่านและคำแปล สวดเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีโชคลาภ


บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์