TrueID
TH

ปฏิทินวันพระ ปี 2564/2021 และหลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา

  • 10 สิงหาคม 2564
  • 19

    สำหรับ ปฏิทิน วันพระ ประจำปี 2564 / 2021 เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว  โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) ถือกันว่าวันนี้วันพระ นั่นเองค่ะ โดย วันพระ ประจำปี 2564 / 2021 นี้ จะตรงกับวันใดบ้าง TrueID Horoscope รวบรวมมาให้แล้วค่ะ 

 


ปฏิทินวันพระ มกราคม 2564 / 2021

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2564 / 2021

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด 
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด วันมาฆบูชา

 

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2564 / 2021

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2564 / 2021

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2564 / 2021

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู วันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู วันวิสาขบูชา  

 

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2564 / 2021

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันอัฏฐมีบูชา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2564 / 2021

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2564 / 2021

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2564 / 2021

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2564 / 2021

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2564 / 2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2564 / 2021

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู

 

หลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา ในวันพระ

     ใน วันพระ พุทธศาสนิกชนมักจะงดเว้นจากการทำกรรมชั่วทั้งปวง และเข้าวัดทำบุญ รวมถึงรักษาศีลและสวดมนต์ภาวนา เพื่อลดละซึ่งกิเลส และชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 

หลักการฏิบัติตนในวันพระ

1. การทำวัตรสวดมนต์ 

2. การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ

3. การฟังธรรม

4. การปฏิบัติธรรม ทั้งสมถะและวิปัสสนา

5. การถวายสังฆทานและทำบุญอื่นๆ 

 

 

บทสวดมนต์ วันพระ ที่คุณอาจสนใจ

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมบทแผ่เมตตา สวดทุกคืน ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!


วันนี้วันพระ รวมบทสวดมนต์ พร้อมคำอ่านและคำแปล สวดเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีโชคลาภ


บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์