รีเซต

การโคจรวิปริตของดวงดาว ปี 2563 โดย โหรเจมส์

  • 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • 11,608 4

      หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ดวงปี 2563 นั้นมีอะไรหรือเปล่า ถึงได้มีเหตุการณ์ชวนไม่สบายใจกันตั้งแต่ต้นปี ในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำตอบ! ซึ่งโหรเจมส์ จะขยายความให้ได้ทราบกันถึง "การโคจรวิปริตของดวงดาว ปี 2563" พร้อมกำหนดการโคจรของดาวสำคัญแต่ละดวง เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างมีสติ

การโคจรวิปริตของดวงดาว ปี 2563 โดย โหรเจมส์

     ผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายแบบสั้นๆในเนื้อหาส่วนนี้ และ บอกช่วงระยะเวลาที่ดาวมีการโคจรพักร์องศา จะได้เตรียมตัวตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ส่วนหนึ่งในปี 2563 การโคจรวิปริตของดวงดาว มีด้วยกันก็คือ พักร์ , มนฑ์ , เสริต ย่อมส่งผลกระทบกับดาวนั้นๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามความหมายดังนี้

  1. ดาวโคจรพักร์ เป็นดาวที่โคจรช้ากว่าโลก หรือ ที่เรามักจะเรียกว่า “ดาวเดินถอยหลัง” เป็นภาษาพูดกันมา ตามจริงไม่ได้มีดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่โคจรถอยหลัง เป็นการเปรียบเทียบ แต่ดาวดวงนั้นโคจรช้ากว่าปกติ สำหรับเรื่องราวของดาวนั้นๆ จะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวเลื่อน เคลื่อน เกิดความล่าช้าไปกว่าปกติ
  2. ดาวโคจรมนฑ์ เป็นดาวที่โคจรช้าเหมือนกับหยุดนิ่ง มีลักษณะโคจรเดินหน้าแล้วถอยหลังไปมาจนหยุดนิ่ง หากจะเป็นเรื่องราวก็จะส่งผลให้เรื่องของดาวนั้นๆ กลับหยุดนิ่งไม่ขยับ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. ดาวโคจรเสริต เป็นดาวที่โคจรเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลให้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการขับเคลื่อน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

ดาวโคจรพักร์องศาในช่วงเวลาต่างๆ

     

ดาวพุธ(๔)

     ดาวพุธ(๔) คือ ดาวที่ใช้แทนความหมายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การเจรจา ข้อสัญญา เอกสาร ข่าวสาร คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เรียบเรียง การประชาสัมพันธ์ จะต้องมีเหตุทำให้เกิดปัญหา หรือ มีเหตุให้ต้องคลาดเคลื่อนเลื่อนออกไป หากจะทำธุรกรรมต่างๆ หรือ ทำสัญญาต้องรอบครอบให้มาก และ ระวังเรื่องของข่าวปลอม ข้อมูลที่ผิดพลาด ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้คือ 

  1. ช่วงที่ 1 ดาวพุธ(๔) พักร์องศาในราศีกุมภ์ วันที่ 11 ก.พ. โคจรพักร์องศาข้ามราศีกลับสู่ราศีมังกร วันที่ 20 ก.พ. และ โคจรเดินหน้าในวันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป
  2. ช่วงที่ 2 ดาวพุธ(๔) พักร์องศาในราศีเมถุน วันที่ 7 มิ.ย. โคจรพักร์องศาข้ามราศีกลับสู่ราศีพฤษภ วันที่ 21 มิ.ย. และ โคจรเดินหน้าในวันที่ 27 มิ.ย. เป็นต้นไป
  3. ช่วงที่ 3 ดาวพุธ(๔) พักร์องศาในราศีตุลย์ วันที่ 2 ต.ค. โคจรพักร์องศาข้ามราศีกลับสู่ราศีกันย์ วันที่ 10 ต.ค. และ โคจรเดินหน้าในวันที่ 21 ต.ค. เป็นต้นไป

     *สำหรับท่านที่มีลัคนาหรือเกิดในช่วงราศีเมถุน / ราศีกันย์ และ เกิดวันพุธ ย่อมส่งผลกระทบกับตนเองมากกว่าราศีอื่นๆ

 

ดวงเมือง ดวงปี 2563 โหรเจมส์ ดาวศุกร์

ดาวศุกร์(๖)

     ดาวศุกร์(๖) คือ ดาวตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน เศรษฐกิจ หรือ เกี่ยวกับเรื่องของความสุข ความรัก อาหารการกิน ในช่วงที่ดาวศูกร์(๖) มีการโคจรพักร์องศา มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการล่อลวงทางเพศ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่อโคจร หรือ ไว้วางใจใครมาก โดยเฉพาะเด็กและสตรีต้องระวังเรื่องเสื่อมเสีย หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าต้องระวังเรื่องการเงินจะขาดความคล่องตัว เรื่องอื่นๆเช่น อาหารการกินจะต้องระวังอาหารเป็นพิษ หรือ โรคระบาดที่เกิดจากอาหาร

     ดาวศุกร์(๖) เริ่มโคจรมนฑ์ (เริ่มโคจรช้าจนเกือบหยุดนิ่ง) ในวันที่ 26 เม.ย. และเริ่มโคจรพักร์องศาในราศีเมถุนวันที่ 23 พ.ค. และโคจรพักร์องศาข้ามราศีกลับสู่ราศีพฤษภ ในวันที่ 8 มิ.ย. – 5 ก.ค. หลังจากนั้นโคจรมนฑ์ ถึงวันที่ 28 ก.ค. หลังจากนั้นจะโคจรเดินหน้าเป็นปกติ

     **สำหรับท่านที่มีลัคนาหรือเกิดในช่วงราศีพฤษภ / ราศีตุลย์ และ เกิดวันศุกร์ ย่อมส่งผลกระทบกับตนเองมากกว่าราศีอื่นๆ

 

ดาวอังคาร(๓)

     ดาวอังคาร(๓) คือ ดาวตัวแทนเรื่องของการต่อสู้ ความขยัน การบุกบั่นฟันฝ่า การทำลาย หรือ สงคราม ช่วงที่ดาวอังคาร(๓) มีการโคจรพักร์องศา จะต้องระวังเรื่องของการมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งมีความรุนแรง โจรภัย อัคคีภัย หรือ เหตุที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

     ดาวอังคาร(๓)โคจรมนฑ์ (เริ่มโคจรช้าจนเกือบหยุดนิ่ง) ในวันที่ 26 ก.ค. ก่อนพักร์องศาในราศีเมษวันที่ 18 ก.ย. และ โคจรพักร์องศาข้ามราศีกลับสู่ราศีมีน วันที่ 9 ต.ค. – 5 พ.ย. หลังจากนั้นโคจรมนฑ์ ถึงวันที่ 25 ธ.ค. หลังจากนั้นจะโคจรเดินหน้าเป็นปกติ

     *สำหรับท่านที่มีลัคนาหรือเกิดในช่วงราศีเมษ / ราศีพิจิก และ เกิดวันอังคาร ย่อมส่งผลกระทบกับตนเองมากกว่าราศีอื่นๆ

 

ดาวพฤหัสบดี(๕)

     ดาวพฤหัสบดี(๕) คือ ดาวตัวแทนเรื่องของการบริหาร การปกครอง กระบวนการยุติธรรม ศาสนา พระสงฆ์ ครูอาจารย์ หมอ ยาและการรักษา หากดาวพฤหัสบดี(๕)พักร์องศา ย่อมส่งผลกระทบกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก เกิดความไม่เสถียรในการบริหาร ขาดความเป็นระบบระเบียบ เกิดเรื่องไม่ถูกต้อง การศึกษาเรียนรู้มีผลกระทบ มีเรื่องเสื่อมเกี่ยวกับศาสนา การศึกษา การแพทย์ และ ข้อกฎหมายต่างๆ คนที่อายุมากจะต้องระวังเรื่องสุขภาพให้ดี

     ดาวพฤหัสบดี(๕) โคจรพักร์องศาที่ราศีมังกร วันที่ 12 พ.ค. จากนั้นโคจรพักร์องศา ข้ามราศีกลับสู่ราศีธนู วันที่ 17 ก.ค. และ โคจรเดินหน้าวันที่ 21 ก.ย.

     *สำหรับท่านที่มีลัคนาหรือเกิดในช่วงราศีธนู / ราศีมีน และ เกิดวันพฤหัสบดี ย่อมส่งผลกระทบกับตนเองมากกว่าราศีอื่นๆ

 

ดาวเสาร์(๗)

     ดาวเสาร์(๗) เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โจรผู้ร้าย การสูญเสีย ทฤษฏีทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า “พระเสาร์แลอังคารท่านอภิปราย พักร์ในราศีร้ายจำเพาะมี คือ พฤษภ สิงห์ มีน ธนูพักร์ ว่าร้ายนักทำนายไว้สี่ราศี จะเกิดความฉิบหายวายชีวี พระธรณีดูดกินซึ่งเลือดคน” มีเรื่องที่ต้องพึงระวังเป็นกังวลด้วยกันหลายเรื่อง คือ การเกิดแผ่นดินไหว ตึกถล่ม สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเกิดปัญหา ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม โจรผู้ร้ายชุกชุม ที่ดินทรัพย์สินมีปัญหา

     ดาวเสาร์(๗) โคจรพักร์องศาในราศีมังกร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. โคจรพักร์องศาข้ามราศีกลับสู่ราศีธนู วันที่ 12 ก.ค. และ โคจรเดินหน้าวันที่ 17 ก.ย.

     *สำหรับท่านที่มีลัคนาหรือเกิดในช่วงราศีมีงกร / ราศีธนู / ราศีเมถุน และ เกิดวันเสาร์ ย่อมส่งผลกระทบกับตนเองมากกว่าราศีอื่นๆ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ดูคำทำนายตามราศีปี 2563 โดยโหรเจมส์

ราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนูราศีมังกรราศีกุมภ์ราศีมีน

 

 

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ดูดวงโหราศาสตร์ไทย โดย โหรเจมส์

Facebook : ดูดวงโหราศาสตร์ไทย โดย โหรเจมส์

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล